SCHAAPUITSNEDE.png

Nieuws

Plan voor Heephûs gepresenteerd

Een plan voor vier ruime (senioren)appartementen in het Heephûs in Marrum is haalbaar. Dat is kort gezegd de uitkomst van het onderzoek dat de Stichting Herbestemming Vast(erf)goed in opdracht van Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk heeft uitgevoerd.

Johan Timmermans van de stichting, die met zijn bouwbedrijf De Timmermanstsjoender inmiddels al een aantal panden verbouwd heeft voor nieuwe doeleinden, o.a. de zuivelfabriek en een boerderij in Garyp, presenteerde het plan op 15 mei aan het dorp. Ondanks diverse knelpunten, zoals de in het pand aanwezige asbest, de beperkingen die de monumentenstatus geeft en het beperkte aantal appartementen dat mogelijk is, kon hij nadat alles geïnventariseerd en doorgerekend was toch concluderen dat het plan haalbaar is, met andere woorden dat er voor een investeerder(s) rendement te behalen is. Uit de zaal waren relevante vragen en positieve reacties op het plan van de aanwezige Marrumers en er bleek zelfs al animo te zijn voor de appartementen. Het plan gaat in principe uit van huurappartementen.

Dorpsbelang is blij dat ze dit onderzoek heeft kunnen laten uitvoeren én dat het onderzoek tot een haalbaar plan voor het Heephûs heeft geleid. Maar lukt het om dit plan te realiseren? Dat zou gezien het tekort aan geschikte huisvesting voor senioren en om het pand weer een sieraad voor het dorp te laten zijn gewenst zijn. Maar het zal duidelijk zijn dat dorpsbelang zelf niet zo'n investering kan doen. Partijen die er belangstelling voor hebben om dit project op te pakken, of erin deel te nemen, worden verzocht om zo snel mogelijk contact met doarpsbelang op te nemen. Ook voor vragen en suggesties kan contact worden opgenomen (per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch met voorzitter Piet Osinga op telefoonnummer 06-22224827). 

Voor het laten uitvoeren van een onderzoek naar een goede bestemming van het Heephûs door deze stichting had dorpsbelang vorig jaar subsidie aangevraagd bij het Iepen Mienskipsfûns van de provincie en deze subsidie werd toegekend. Ook uit de Marrumer leefbaarheidspot is een bijdrage voor de kosten van het onderzoek toegekend. Dankzij deze bijdragen kon het onderzoek worden uitgevoerd.

Het Heephûs is omstreeks 1830 gebouwd in opdracht van Jan Albarda die grietman en burgemeester van Ferwerderadeel is geweest en ook notaris was. Later, in de vorige eeuw, is het in gebruik geweest als tehuis voor ouden van dagen.

(Foto boven is afkomstig van funda.nl)

De onderstaande foto's geven een impressie van de avond.

HeephusP1040804 HeephusP1040799

HeepnusP1040792

HeephusP1040794

Heephus P1040797 2