header-foto12.png

Nieuws

Lantaarnpalen bij fietspad geplaatst

Wat is er te zien op deze vage foto? Nou, dat zijn de nieuwe lantaarnpalen langs het fietspad bij het kerkje in Westernijtsjerk.

Een paar weken geleden zijn daar drie lantaarnpalen neergezet. Bij de dorpsschouw in september 2015 had dorpsbelang Marrum-Westernijtsjerk na opmerkingen van inwoners aangegeven dat het nieuwe fietspad langs de kerk in Westernijtsjerk zo donker was. Naar aanleiding daarvan heeft B&W uiteindelijk in december 2016 besloten om enkele lichtmasten te plaatsen bij het fietspad.

Gelukkig is het werk nu uitgevoerd zodat ook als het donker is van het fietspad en - belangrijker - van de veilige oversteekplaats bij de Pannekoektrein gebruik kan worden gemaakt.