header-foto10.png

Nieuws

Noarderleech Kaatspartij 2015

Op zaterdag 18 juli 2015 wordt de derde editie georganiseerd van de Noarderleech Kaatspartij. Vanaf 10:00 vormt het gebied tussen de zeedijk en de waddenzee bij Marrum weer het strijdtoneel van deze 'wilde' vrije formatie partij vanaf 15 jaar. Er is €1.000,- aan prijzengeld beschikbaar gesteld en daarnaast wordt er bij de dames en heren weer gestreden om de 'brûnzen stikel'.

Voor opgave en verdere informatie kunt u terecht op www.kaatsennoarderleech.nl of op www.facebook.com/kaatsennoarderleech.

Vanaf dit jaar is het mogelijk om 'Vriend van de Noarderleech Kaatspartij' te worden. Vanaf een bedrag van minimaal €5,- heeft u een aandeel in de Noarderleech Kaatspartij 2015. Naast een vermelding in zowel het programmaboekje en op de website krijgt u er een zeer uniek sportevenement voor terug.

Iedereen die de Noarderleech Kaatspartij een warm hart toedraagt kan lid worden. Dit is op twee manieren mogelijk.
1. Een bedrag vanaf €5,- over te maken naar NL65 RABO 0139 1063 91 t.n.v. MAFIA onder vermelding van: Vriend van Noarderleech Kaatspartij.
2. Een bedrag vanaf €5,- overhandigen aan een organisatielid.
Het verschuldigde bedrag moet voor 1 juli 2015 in bezit van de organisatie zijn. Deze bijdrage zal volledig ten goede komen aan het evenement.