tempeltje_.png

Nieuws

Werk aan Zeedijk bij Marrum

Niet alleen aan de N357 maar ook aan de Zeedijk wordt dit jaar gewerkt. In de Zeedijk bij Marrum zal deze zomer drainage worden aangebracht. 

Wetterskip Frysl├ón heeft de werkzaamheden aan de groene dijk bij Ferwert hervat. Er wordt drainage aangelegd om het probleem van natte taluds en bermen op te lossen. Het waterschap startte vorig jaar met de eerste 5 kilometer, tussen de Aebingaloane en de Molenlaan. Dit traject is medio mei klaar. De tweede fase wordt eind juni opgestart. Dan wordt ruim 3 kilometer dijk tussen de Molenlaan en de Westerhuislaan aangepakt. Voor het stormseizoen - op 1 oktober 2015 - zijn de werkzaamheden klaar. 

De drainage in de groene dijk functioneert niet meer optimaal. Hierdoor wordt het water bij hevige neerslag niet meer goed afgevoerd en komt er water uit het dijktalud en de binnenberm.

Uit onderzoek blijkt dat de slechte waterafvoer van de dijk geen nadelige invloed heeft op de veiligheid van de waterkering. Wel geeft het overlast bij het onderhoud van de dijk. Daarnaast bevriest het weglopende water bij vorst op de naastgelegen weg. Door de drainage te vernieuwen, worden de problemen voor het onderhoud en gevaarlijke verkeerssituaties bij vorst opgelost, aldus het Wetterskip.

(Foto: ferwertonline.nl)