header-foto12.png

Nieuws

Uitslag stembureau Marrum

CDA was ook bij stembureau Marrum de grootste partij met 157 stemmen. FNP eindigt op de tweede plaats.

Het opkomstpercentage lag net onder de 50% in Marrum. Er zijn volgens de voorlopige uitslag 540 geldige stemmen uitgebracht. Deze zijn als volgt verdeeld:

PvdA   57   10,56%
CDA  157   29,07%
VVD    43     7,96%
FNP    92   17,04%
PVV    42     7,77%
SP      48    8,89%
CU     48     8,89%
Gr.L.  13     2,41%
D66   23    4,25%
PvdD  6     1,11%
50+  10    1,85%
Ver.Links 1   0,18%

De FNP trekt hier verhoudingsgewijs iets meer stemmen en VVD iets minder dan in de rest van Ferwerderadiel maar verder wijkt de uitslag in Marrum heel weinig af van de rest van Ferwerderadiel.
De uitslag van de waterschapsverkiezingen staat op www.wetterskipfryslan.nl, maar is niet per stembureau uitsgesplitst. Wel is de uitkomst van heel Ferwerderadiel na te zien.