tempeltje_.png

Nieuws

Verslag gymnastiekwedstrijd MGVV - SVKV

MGVV heeft een verslag ingestuurd van de gymnastiekwedstrijd die op 7 maart werd gehouden tussen MGVV uit Marrum en SVKV uit Ferwert.

Onderlinge gymnastiekwedstrijd op 7 maart in Ferwert tussen MGVV en SVKV.

Na lang en stevig trainen door onze leden was het dan op 7 maart zover, het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen SVKV uit Ferwert en MGVV uit Marrum, de onderlinge gymnastiekwedstrijd!!
De kinderen waren in opperbeste stemming en na de opmars kon de wedstrijd eindelijk beginnen op de onderdelen sprong, balk, brug en vloer .
Alle kinderen hebben ontzettend hun best gedaan en eigenlijk verdiende iedereen eigenlijk wel een prijs voor inzet, maar er kunnen er maar een aantal een echte medaille verdienen, maar iedereen kreeg wel een mooi diploma als aandenken .

Bij de categorie jongsten recreatie waren er 3 prijzen :
1. Rixt Agema , SVKV
2. Marjanne Douma ,SVKV
3. Laura Dewi van der Meer, SVKV

Bij de categorie middelste recreatie waren er 4 prijzen :
1. Anna Nynke Kooistra, SVKV
2. Rosemarijn Hoekstra , SVKV
3. Nicky Santhuizen, SVKV
4. Silke Mare de Jong , SVKV

Bij de categorie jongens gymnasten waren er 2 prijzen
1. Matthijs de Boer ,MGVV
2. Wilco Holwerda , SVKV

Nadat deze kinderen hun kunsten hadden vertoond was er nog een demonstratie van onze jongste gymnasten, de kleuters!! Die lieten ook even goed zien aan alle ouders, broertjes/zusjes, pake's en beppes en verdere belangstellenden hun kunsten zien! Daarna was het de beurt aan onze oudste recreanten en de dames van de keurgroepen . En ook daar waren de nodige prijzen te verdelen:

Bij de categorie jongsten keur waren er 4 prijzen te verdelen :
1. Else Eelkema , SVKV
2. Sabine van Duinen , SVKV
3. Marith Hoekstra , MGVV
4. Meike de Haan , MGVV

Bij de categorie oudsten keur waren er 3 prijzen
1. Marieke Swart , SVKV
2. Brecht Marie Kok , MGVV
3. Yrsa Velstra , SVKV

Bij de categorie oudsten recreatie gym waren er 4 prijzen
1. Douwina van der Wal , SVKV
2. Fardau Terpstra , SVKV
3. Naomie Steylen , SVKV
4. Claudia van der Meer , MGVV

Mede dankzij de inzet van onze sponsoren Hellema Hallum, de Voedingsadviseur Sint Annaparochie, onze fantastische fotograaf Anneke Jager, de juryleden, de inzet van al onze vrijwilligers, de gymjuffen en vooral niet te vergeten de tomeloze inzet en de prachtig vertoonde kunsten van de leden van SVKV en MGVV, was het een geslaagde middag!!