bertus_grijdanus.png

Voorjaarsexcursie Stichting Organum Frisicum.

Categorie
Agenda
Datum
11 april 2015 00:00

Voorjaarsexcursie Stichting Organum Frisicum.  

De Stichting Organum Frisicum organiseert haar jaarlijkse Voorjaarsexcursie op zaterdag 11 april naar vier onlangs gerestaureerde orgels noordelijk van Leeuwarden. De excursie staat onder leiding van Theo Jellema, die evenals Peter van der Zwaag de monumentale orgels zal bespelen.  

De excursie start vanaf 10.30 uur te Koarnjum en wordt daarna vervolgd te Blije. Te Blije zal het  eerste exemplaar van de Friese Orgelkrant 2015 door Otto Roelofsen (voorzitter van de St.Organum Frisicum) worden aangeboden aan burgemeester Wil van den Berg van de Gemeente Ferwerweradiel. Na de lunch worden nog de orgels van Marrum en Hallum bezocht.  

Men kan zich opgeven voor deze excursie door € 18 over te maken op bankrekening NL64INGB0002377793 t.n.v. Stichting Organum Frisicum,  Pluimzegge 6 te Veenwouden.  

Wil men gebruik maken van de lunch te Marrum dan dient nog  € 9 pp.extra te worden overgemaakt met vermelding van  “inclusief lunch”.  

Direct na het weekend van 5 april ontvangen de deelnemers een bevestiging van hun aanmelding, een deelnemerslijst (i.v.m. mogelijke carpooling) en een routebeschrijving

 
 
 

Powered by iCagenda