header-foto12.png

Nieuws

Dodenherdenking 2020

De dodenherdenking in 2020 was, net als in andere dorpen en steden, een bijzondere.

Vertegenwoordigers van de 4 meicommissie en dorpsbelang legden bloemen bij de drie oorlogsgraven op het kerkhof in Marrum. Bij het oorlogsmonument werden namens de gemeente bloemen gelegd door gemeenteraadslid Fedde Breeuwsma en door voorzitter Aede van der Beek namens de 4 meicommissie.

Lees meer...

Marrum Foar elkoar mei elkoar

Donderdag 30 april brachten Kerk en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk bij alle inwoners een bosje tulpen. In deze corona-tijd willen wij graag een persoonlijk gebaar maken.

Wat fijn was het om zoveel positieve reacties te krijgen! Alle vrijwilligers nogmaals hartelijk bedankt! 

De actie is mede mogelijk gemaakt door een 'Losse fearren'-bijdrage van Wonen Noordwest Friesland en een bijdrage van het Iepen Mienskipsfûns.

Lees meer...

Lever je kopij voor het sportblad in voor 28 april!

Het sportblad van april is niet verschenen omdat alle evenementen niet door konden gaan, maar de redactie wil in mei wel graag een blad uitbrengen. Maar, ... er is nog amper kopij.
Dus vandaar de oproep, met name aan verenigingen, e.d. om berichten in te sturen. Want het is in deze coronatijd, waarin iedereen het nieuws waarschijnlijk op de voet volgt, goed om ook wat over het eigen dorp te kunnen lezen.
Afgezien van dat er van alles afgelast is, is er vast wel wat anders te melden. Een bericht, en dat kan ook kort zijn, uit eigen dorp is altijd fijn. 

Lees meer...

Heephûs weer bewoond!

Na ruim een jaar intensief verbouwen krijgt het Heephûs weer de glans van weleer. Eigenaren Homme en Wytske Tjeerdsma van Bouwbedrijf Bloemsma hebben het monumentale pand de uitstraling van weleer gegeven, in een modern jasje.

Lees meer...

Oproep: Vlag uit op Friese bevrijdingsdag 15 april

75 jaar jaar geleden werd Fryslân bevrijd! 15 april geldt als Friese bevrijdingsdag. De oproep is om op deze historische dag de vlag uit te hangen.

Kommissaris drs. A.A.M. Brok: "It is belangryk om by dizze dei stil te stean. Frijheid is in grut guod en wurdich om te fieren en te betinken. Ek yn dizze tiden dat minsken noed hawwe oer corona. Mei-inoar dizze dei fiere ferbynt, jout krêft en treast. We meie op de 15e dêrom de flagge úthingje yn ús provinsje."

Lees meer...

Gemeente blundert met beslistermijn vergunning mestvergister

Op 3 april kregen we een mailtje van de gemeente Noardeast-Fryslân dat men helaas moest melden dat er voor de aanvraag van 24 januari 2020 van Biogas Marrum door het verstrijken van de beslistermijn er een vergunning van rechtswege is ontstaan. Het college nam het hoog op en zou hierover ook de raad informeren. Wat er door ons heen ging bij het vernemen van dit nieuws is niet voor publicatie geschikt.

Lees meer...

75 jaar bevrijd: Uw herinnering later tentoongesteld

Uw herinnering later tentoongesteld

Het moment van gedenken dat WOII 75 jaar geleden geëindigd is, is door het uitbreken van het coronavirus opgeschort naar volgend jaar.

Hoe volgend jaar dit moment te gedenken, leest u t.z.t.

Namens het 4 mei comité Marrum-Westernijtsjerk

drumband en muziekkorps stellen bloemenactie uit naar volgend jaar

Van de drumband

In deze tijd, dat de leden van de drumband weer gaan denken aan straatoptredens en het organiseren van hun acties, worden we geconfronteerd met een totaal andere zaak. Een zaak die ons allemaal, muziekliefhebber of niet, volop bezighoudt. Het al veel besproken coronavirus bepaalt wat we deze en de komende tijd kunnen gaan doen en vooral achterwege moeten laten. Vooral de zorg om onze eigen gezondheid heeft, nu meer dan ooit, alle aandacht. Daarom zullen vele zaken, die we tot voorkort belangrijk vonden en nodig dachten te hebben voor b.v. de leefbaarheid van ons dorp en regio, de komende tijd naar de achtergrond verschuiven.

Lees meer...