koldijk.png

Nieuws

Mestvergister Nieuweweg: kloof tussen gewekte verwachtingen en realiteit

Het is een taai traject om gedaan te krijgen dat de biovergister van Host Bio-energie minder hinder gaat geven voor met name de omliggende bedrijven. De gemeente ziet niet veel reden om handhavend op te treden. Maar wel wil de gemeente gezien de toch wel geconstateerde overtredingen geurvoorschriften opleggen. Over handhaving en die voorschriften hebben we zienswijzen ingediend.

Lees meer...

Sint Maarten 2020

Helaas vanavond geen Drumband en door de kinderen geknutselde lampionnen door het dorp. Dit is vanwege RIVM maatregelen op dit moment niet toegestaan. Het Sint Maarten lopen is nog wel mogelijk als u in hele kleine groepjes langs de deuren gaat en zich aan de onderstaande regels houdt.

Lees meer...

Verhalenavond 2020 ... we slaan een jaartje over

In de afgelopen twee jaar deed Marrum mee aan de Friese verhalenavond. Weet je het nog? Twee avonden waar we met een goed gevoel op terugkijken. Samen met Ton en Renee van voormalig herberg Godot, begonnen we met de verhalenavond in 2018.

Lees meer...

Windvaan terug op kerktoren Westernijtsjerk

De windvaan is na een aantal jaren afwezigheid weer terug op de kerktoren van Westernijtsjerk. En als de zon erop schijnt blinkt hij als nooit tevoren!

De windvaan was een aantal jaren geleden, toen de vlag uithing, in de vlag verstrikt en los geraakt. De afgelopen weken is schilderwerk aan de toren uitgevoerd en daarom stond deze van onder tot boven in de steigers. De plaatselijke commissie heeft toen de bouwkundige van Alde Fryske Tsjerken, Willem de Graaf, ingeseind dat dit de kans was om de windvaan terug te plaatsen. 

Lees meer...

RTV NOF op dorpentour in Marrum-Westernijtsjerk

Deze week was RTV NOF in Marrum/Westernijtsjerk. Verslaggeefster Lisa Taekema ging op onderzoek uit wat er te beleven is in het dorp. Het leverde een mooie uitzending over Marrum op met filmbeelden en interviews met diverse inwoners en toeristen. Zo werd er een kijkje bij gemaal De Heining genomen, in de kerk van Westernijtsjerk en bij de ondernemers in de voormalige zuivelfabriek. Klik hier om de aflevering te bekijken.

Lees meer...

Nieuws van Brassband De Eendracht

We zijn weer begonnen met repeteren! Gelukkig mogen we in deze moeilijke tijd weer muziek maken. Natuurlijk wel onder de voorwaarden van het KNMO. Dit geldt ook voor de concerten die we jaarlijks willen houden: deze gaan we op een andere en creatieve manier organiseren.

Op dinsdagavond 6 oktober willen we een pop-up concert organiseren. Dit houdt in dat we op verschillende locaties in het dorp een mini concert geven. Verdere informatie volgt...

Lees meer...

Bewoners nieuwbouw Julianastraat Marrum druk aan de slag

Dinsdag 25 augustus was het zover! De zes nieuwe huurwoningen aan de Julianastraat in Marrum zijn overgedragen aan de bewoners. Een moment waar lang naar uit is gekeken. De huurders zijn blij met hun nieuwe woning, die helemaal van deze tijd is. ‘Het is heel mooi geworden’ is de algemene reactie. Eén van de huurders ging enthousiast aan de slag, waardoor een dag later het laminaat al was gelegd.

Lees meer...

GS voornemens om vergunning biovergister Botniaweg in te trekken

Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân zijn van plan om de oude omgevingsvergunningen voor een grootschalige biovergister aan de Botniaweg bij Marrum in te trekken. Op 1 september hebben ze daartoe een ontwerp-beschikking vastgesteld, waarmee tegemoet wordt gekomen aan het in december 2019 ingediende verzoek door Stichting Duurzaam Marrum mede namens omwonenden van meer dan 30 adressen binnen 450 meter en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk. Een omgevingsvergunning kan na een zorgvuldige belangenafweging al worden ingetrokken als er drie jaar geen gebruik van is gemaakt, maar hier heeft het dus veel langer geduurd.

Lees meer...