4_mei_herdenking_.png

Nieuws

Theater op locatie door toanielferiening Marrum e.o.

Omdat we in de wintermaanden helaas geen activiteit op toneelgebied konden organiseren, hebben we de planning aangepast en zijn we nu druk aan het repeteren!

Wat gaan we doen? Iets nieuws en anders! We gaan theater maken op een andere locatie dan dat we gewend zijn. Waar we dat gaan doen maken we nog niet bekend maar het wordt zeker leuk!

Lees meer...

Pannekoektrein breidt uit met slaapwagons

De Pannekoektrein breidt uit met treinstellen waarin overnacht kan worden. Dinsdag 10 mei zijn de treinstellen geplaatst, waarin zeven hotelkamers in historische stijl komen. Over een paar maanden moet alles klaar zijn om de gasten voor een overnachting te kunnen ontvangen. Op rtvnof.nl staat een leuk artikel en filmpje over dit onderwerp. Klik hier om het te lezen.

Foto: rtvnof.nl, Isa Visser.

Waardige dodenherdenking

Na twee coronajaren kon het 4-meicomité dit jaar weer een 'normale' dodenherdenking organiseren. Onder behoorlijke belangstelling legden scholieren van basisschool Aasterage bloemen bij de drie oorlogsgraven. Bij het oorlogsmonument op het Oosten werden na het taptoesignaal vanuit de kerktoren twee minuten stilte gehouden. De namen van de slachtoffers uit Marrum, en ook die van de slachtoffers die in Marrum geboren waren maar er op moment van hun overlijden niet meer woonden, werden voorgelezen door Ypie Fokertsma-Regnerus. Gezamenlijk lazen twee leerlingen van Aasterage een gedicht voor. Ytske Machiela-Bouma droeg daarna een zelf geschreven gedicht voor (zie foto onder). De drumband en de brassband verleenden weer hun medewerking aan de herdenking. 

Lees meer...

Overeenstemming over maatregelen biovergister Nieuweweg

Biogas Marrum, Marrumers en gemeente maken afspraken over biovergister Nieuweweg

Biogas Marrum, Marrumers en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over te nemen maatregelen bij het bedrijf aan de Nieuweweg om hinder te voorkomen en over het beëindigen van juridische procedures. De belangrijkste aanpassingen die Biogas Marrum doet, zijn dat er een gebouw komt waarin de vaste mest kan worden gelost, een hal voor de verwerking en het laden van het digestaat en een chemische luchtwasser. Die laatste is inmiddels al in werking. Praktisch alle bedrijfsprocessen kunnen dan inpandig plaatsvinden, waarbij de lucht door luchtwassers gereinigd wordt.

Lees meer...

Bloemenactie Brassband en Drumband van 9 -14 mei

HET KAN WEER !!!!!!

Na een lange periode van dan weer wel en dan weer niet is nu de tijd aangebroken van het kunnen loslaten van de gewenste en verwenste, maar in elk geval veel besproken, corona maatregelen. Deze maatregelen hebben een hele grote invloed gehad op het doen en laten van ons allemaal. Ook op het verenigingsleven hebben deze maatregelen veel invloed gehad.

Lees meer...

Brassband treedt 22 mei samen met Gurbe Douwstra op

Zondag 22 mei willen we u van harte uitnodigen op ons concert! Het concert van de Hoop;

Door de Covid 19 pandemie zijn we allemaal geraakt. Het dorpsleven, de cultuur, de gemeenschap en alle verenigingen etc. alles stond stil. Gelukkig hebben wij als muzikanten de draad weer op mogen pakken; met alle maatregelen van dien. Vandaar dat wij dit concert ook het concert van de Hoop hebben genoemd. Hopen dat er weer een periode aanbreekt dat we ons weer vrij kunnen bewegen, samen te zijn en ons muziek weer kunnen laten horen. Muziek als een warme verbindende factor, muziek die voor elk vaak wel een betekenis heeft en gevoel oproept. Wij willen dit graag weer samen met u doen en nodigen u dan ook graag uit op ons concert.

Lees meer...

12 maart NLdoet!

Het dorpshuis heeft op deze dag een jaarlijkse schoonmaak gepland en kan juist jóúw hulp heel goed gebruiken.

We beginnen om 9:00 met een bakje koffie of thee en eindigen met een kom soep en een broodje.

Wil jij ons uit de brand helpen? Je kunt je aanmelden via de onderstaande link van NL-doet of kom spontaan langs. Graag wel een eigen emmertje met een paar doekjes meenemen.🙂

Mei it doarp, foar it doarp!

https://www.nldoet.nl/activiteit/jaarlijkse-schoonmaak-0

Digestaat in sloten bij mestvergister

Gister, dinsdag 15 februari 2022, heeft er een lekkage plaatsgevonden bij Biogas Marrum, de biovergister van Host aan de Nieuweweg in Marrum. Als gevolg daarvan is een grote hoeveelheid dunne fractie van digestaat in de sloten bij het bedrijf gelopen.

Lees meer...

oproep: kat vermist

Wie heeft onze zwart met witte poes gezien? Ze is op 28 december zoek geraakt. Haar naam is Quikje, Ze heeft een wit snorretje en witte bef en een witte vlek op de onderbuik. Haar rechter hoektand daar is een klein stukje vanaf gebroken. Ze heeft vier witte sokjes waarvan de rechter achterpoot beetje meer wit is dan de linker. Voor zijn de teentjes wit. Quikje is niet gechipt, ze is 10 jaar oud. Wie iets over Quikje weet, graag ons een berichtje geven.

Op telefoon nummer (0518) 411824