kerk__winter_.png

Nieuws

Windvaan terug op kerktoren Westernijtsjerk

De windvaan is na een aantal jaren afwezigheid weer terug op de kerktoren van Westernijtsjerk. En als de zon erop schijnt blinkt hij als nooit tevoren!

De windvaan was een aantal jaren geleden, toen de vlag uithing, in de vlag verstrikt en los geraakt. De afgelopen weken is schilderwerk aan de toren uitgevoerd en daarom stond deze van onder tot boven in de steigers. De plaatselijke commissie heeft toen de bouwkundige van Alde Fryske Tsjerken, Willem de Graaf, ingeseind dat dit de kans was om de windvaan terug te plaatsen. 

Lees meer...

RTV NOF op dorpentour in Marrum-Westernijtsjerk

Deze week was RTV NOF in Marrum/Westernijtsjerk. Verslaggeefster Lisa Taekema ging op onderzoek uit wat er te beleven is in het dorp. Het leverde een mooie uitzending over Marrum op met filmbeelden en interviews met diverse inwoners en toeristen. Zo werd er een kijkje bij gemaal De Heining genomen, in de kerk van Westernijtsjerk en bij de ondernemers in de voormalige zuivelfabriek. Klik hier om de aflevering te bekijken.

Lees meer...

Nieuws van Brassband De Eendracht

We zijn weer begonnen met repeteren! Gelukkig mogen we in deze moeilijke tijd weer muziek maken. Natuurlijk wel onder de voorwaarden van het KNMO. Dit geldt ook voor de concerten die we jaarlijks willen houden: deze gaan we op een andere en creatieve manier organiseren.

Op dinsdagavond 6 oktober willen we een pop-up concert organiseren. Dit houdt in dat we op verschillende locaties in het dorp een mini concert geven. Verdere informatie volgt...

Lees meer...

Bewoners nieuwbouw Julianastraat Marrum druk aan de slag

Dinsdag 25 augustus was het zover! De zes nieuwe huurwoningen aan de Julianastraat in Marrum zijn overgedragen aan de bewoners. Een moment waar lang naar uit is gekeken. De huurders zijn blij met hun nieuwe woning, die helemaal van deze tijd is. ‘Het is heel mooi geworden’ is de algemene reactie. Eén van de huurders ging enthousiast aan de slag, waardoor een dag later het laminaat al was gelegd.

Lees meer...

GS voornemens om vergunning biovergister Botniaweg in te trekken

Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân zijn van plan om de oude omgevingsvergunningen voor een grootschalige biovergister aan de Botniaweg bij Marrum in te trekken. Op 1 september hebben ze daartoe een ontwerp-beschikking vastgesteld, waarmee tegemoet wordt gekomen aan het in december 2019 ingediende verzoek door Stichting Duurzaam Marrum mede namens omwonenden van meer dan 30 adressen binnen 450 meter en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk. Een omgevingsvergunning kan na een zorgvuldige belangenafweging al worden ingetrokken als er drie jaar geen gebruik van is gemaakt, maar hier heeft het dus veel langer geduurd.

Lees meer...

B&W nemen principebesluit over woningbouw in Marrum

In Marrum is behoefte aan woningen. Gemeente en dorpsbelang Marrum-Westernijtsjerk hebben hierover sinds november 2018 verschillende keren overlegd. En het traject om tot woningbouw te komen is echt in gang gezet nu Burgemeester en Wethouders een principebesluit hierover hebben genomen.

Lees meer...

27 augustus hoorzitting mestvergister Nieuweweg

Op 27 augustus behandelt de adviescommissie van de bezwaarschrfiten de bezwaren tegen de vergunning die Host heeft gekregen doordat de gemeente de beslistermijn liet verlopen. In dit artikel is uitgelegd waarom er bezwaar is gemaakt. Wilt u de hoorzitting als publiek bijwonen dan kunt u zich aanmelden bij het team Juridyske zaken van de gemeente via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 0519-298888. De zitting is om 15.15 uur aan de Suupmarkt 2 te Dokkum.

Inmiddels heeft de welstandscommissie zeer negatief over de geplande nieuwe loods geadviseerd. Met de hoogte van 10 meter en volledig gesloten gevel vindt de commissie het niet passend dat het pand dicht aan de Nieuwweweg zou komen en uitsteekt voor het bestaande pand. De welstandscommissie adviseert de plaatsing te heroverwegen.

Lees meer...

Duimen voor positief besluit Gedeputeerde Staten

Nadat de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân op 25 juni al raadsbreed een motie had aangenomen, heeft B&W op 7 juli een brief aan Gedeputeerde Staten gestuurd. B&W vraagt in de brief aan GS om van zijn bevoegdheid gebruik te maken om de vergunningen voor een niet gerealiseerde biovergister aan de Botniaweg in Marrum in te trekken. GS hebben als bevoegd gezag over de vergunningen de mogelijkheid om, na een afweging van de verschillende belangen, een vergunning in te trekken als drie jaar geen gebruik van een omgevingsvergunning is gemaakt. De vergunningen zijn verleend in 2008 en 2011.

Lees meer...