kerk__winter_.png

Geschiedenis

Marrum door de eeuwen heen

Dhr. Henk Hoekstra heeft op verzoek van de webredactie voor deze website de geschiedenis van Marrum en Westernijtsjerk op papier gezet. Deze verhalen zijn in 2012/2013 ook gepubliceerd in Het Marrumer Sport- en infoblad. Het verhaal is hieronder in delen opgenomen. Er zijn illustraties en bijschriften toegevoegd door de webredactie. De dorpsgeschiedenis is in 8 delen gepubliceerd. Klik op de links hieronder voor de verschillende episodes van Marrum door de eeuwen heen:
geplaatst mei 2014: deel 1 (tot circa 1800) .
geplaatst juni 2014: deel 2
geplaatst juli 2014: deel 3
geplaatst aug. 2014: deel 4
geplaatst sept. 2014: deel 5 (periode 1940-1945)
geplaatst okt. 2014: deel 6
geplaatst nov. 2014: deel 7
geplaatst dec. 2014: deel 8 (laatste deel)

Wapen Marrum/Westernijtsjerk

De Fryske Rie foar Heraldyk heeft een aantal jaren geleden een wapen en vlag voor Marrum/Westernijtsjerk ontworpen. De bijnaam van de Marrumers is katten en voor Nijkerkers roeken. Daarom zijn deze dieren afgebeeld op het wapen. Daarnaast zijn er elementen ontleend aan de wapens van adelijke families die hier in het verleden hebben gewoond en aan de omgeving en historie van Marrum. Klik hier voor de volledige beschrijving van het wapen. 

Verhalen over Marrum op www.erfskipterpdoarpen.nl

De website erfskipterpdoarpen.nl heeft als onderwerp genealogie en streekhistorie van Ferwerderadeel. Op deze website zijn een aantal interessante verhalen over Marrum/Westernijkerk en Marrumers te vinden. Hieronder staan een aantal links naar deze verhalen.

  • klik hier voor een verhaal over de zuivelfabriek van Marrum,geschreven door Andries Dijkstra.
  • klik hier voor een verhaal over de 'Maatschappij tot het Nut van het Algemeen' van 1853-1858, geschreven door Andries Dijkstra.
  • klik hier voor het verhaal 'Lieve Hemel'; 't Was niet altijd "pais en vree" binnen de Hervormde Kerk zoals moge blijken uit de door Andries Dijkstra samengestelde bloemlezing van de notulen der kerkenraad Marrum-Westernijkerk 1848-1897.
  • klik hier voor een verhaal over de markante Marrumse Pietje Offringa, die met haar rode Pontiac als taxi-onderneemster werkte.

Marrumer militairen in de tijd van Napoleon

Toen Nederland onder het bewind van Napoleon stond, werd de dienstplicht ingevoerd. Ook veel Marrumer jongemannen kwamen zo terecht in het leger van Napoleon, La Grande Armée. Klik hier voor een verhaal over wat er bekend is over de soldaten die afkomstig waren uit Marrum en Westernijkerk. Een aantal familienamen komen ook nu nog voor in ons dorp. 

Film Marrum 1964

In 1964 is een dorpsfilm over Marrum gemaakt door Johan Adolfs, die volgens het Fries Film Archief meer dan 100 dorpsfilms in Friesland heeft gemaakt. Ann de Haan heeft de film op youtube gezet. Klik hier om deel 1 van de film te bekijken en hier voor deel 2. De film is overigens ook te zien op de site van het Fries Filmarchief.

Tjallinga weeshuis

Klik hier om te lezen over het in 1541 gestichte Tjallinga Weeshuis in Westernijkerk.

Paardendrama in 2006

Klik hier voor meer informatie over het paardendrama in 2006.

Oude foto's, snypsnaren, emigranten en 1940-1945

Via het menu, links in beeld, kunt u nog pagina's bekijken met bovenstaande onderwerpen.