UITSNEDE-template.png

Wonen in Marrum

Marrum biedt een prettige leefomgeving met alle nodige voorzieningen. Het woonplezier wordt gewaardeerd met een 7,9.

Het is plezierig en veilig wonen in Ferwerderadiel, zo blijkt uit het leefbaarheidsonderzoek dat de gemeente en Wonen Noordwest Friesland in 2012 gehouden hebben.
De inwoners van Ferwerderadiel geven een ruime 8 voor hun veiligheidsgevoel in de woning en het dorp. Woonplezier wordt gewaardeerd met 7,9. Scholen en sportvoorzieningen krijgen een 7,5 toegekend. De groen- en speelvoorzieningen en het onderhoud ervan scoren met een 6,7 eveneens ruim voldoende.
In totaal werden 2605 inwoners van Ferwerderadiel gevraagd via een leefbaarheidsenquĂȘte hun oordeel geven over onderwerpen als de kwaliteit van de voorzieningen in hun dorp, sociale samenhang en de inzet van de gemeente en de woningcorporatie op het gebied van leefbaarheid. Het leefbaarheidonderzoek is hier te lezen.

Voor het actuele aanbod van koop- of huurwoningen kunt u contact opnemen met de lokale makelaardijen of de onderstaande woningcorporaties.

Het actuele woningaanbod van Kingma Vastgoed Makelaars vindt u op http://www.okmakelaars.nl/aanbod/woningaanbod/

Wonen Noordwest Friesland

Wonen Noordwest Friesland is de grootste aanbieder van huurwoningen in de omgeving. Zo nu en dan zijn er ook koopwoningen via Wonen NWF te krijgen. De woningstichting verzorgt en ondersteunt ook veel projecten om de leefbaarheid te verbeteren. 

Adres
De Wissel 17
9076 PT Sint Annaparochie

Kantoor geopend 
Maandag tot en met donderdag: van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur
Vrijdags: van 8.00 tot 12.00 uur
Telefoon: (0518) - 40 98 00
Fax: (0518) - 40 98 09
www: wonennwf.nl

PSBwonen

In Marrum wordt een behoorlijk aantal woningen verhuurd door PSBwonen, voorheen de Protestantse Stichting Bejaardenwoningen. 

Adres
Mounebuorren 14a
9074 CJ Hallum

Tel. (0518) - 43 18 18 (adm.)
Fax. (0518) - 43 20 93 (adm.)
www: psbwonen.nl