UITSNEDE-template-kopie.png

Recreatie en bezienswaardigheden

In Marrum en directe omgeving zijn veel mogelijkheden voor recreatie, bijvoorbeeld wandelen en fietsen in het terpenlandschap of langs het Waddengebied. Daarbij is café/cafetaria 't Nijlpaard een geschikte pleisterplaats.

Heel bijzonder is het in oude luister herstelde station in Marrum, met o.a. een souvenirwinkel en met De Pannekoektrein waar in passende sfeer gegeten kan worden.

Op de kruin van de vrijwel onafgegraven terp bevindt zich, omgeven door een unieke uit een dubbele rij leilinden bestaande boomsingel, de Godeharduskerk, die voor een deel al uit het begin van de 13e eeuw stamt. Op de terp is eveneens het herinneringsmonument voor oorlogsslachtoffers te vinden. In de Kerkstraat en op Het Oosten staan een aantal van de oudste huizen van Marrum. Een aantal fraaie historische panden staat aan de Langebuorren. Hier springt het monumentale Heephûs het meest in het oog, ook vanaf de Lage Herenweg te zien.

De Lage Hereweg kent een aantal mooie herenhuizen, elk met eigen originele details. Deze woningen dateren van circa 1890 tot 1930. In het buurtschap Westernijkerk staat in een landelijke omgeving een romaanse kerk. De kerk heeft een prachtig historisch interieur.

Bij tal van historische panden in en om Marrum zijn bordjes te vinden met een oude foto en informatie over de historie van het pand.

Rondom het dorp zijn maar liefst drie oude molens te vinden: De Phenix aan de Nieuweweg, De Kleilânsmoune aan de Hoge Herenweg en de Grote Marrumer molen aan de Ljouwerterdyk.

Op de Zeedijk is het monument, in de volksmond 'het Tempeltje' genoemd, de blikvanger. Dit monument is in 1993 geplaatst ter gelegenheid van de voltooiing van de dijkverhoging op Deltahoogte. Het is ontworpen door Ids Willemsma. De kunstenaar noemt het werk zelf het presenteerblad van staal waardoor de dijk als het ware wordt opgetild. De Tempel heeft de hoogte van de oude zeedijk. Bovenop de stalen dragers ligt een dak dat uit een stuk oude zeedijk bestaat.

Achter de Zeedijk vindt men het monument ter herinnering aan de 'dobbepaarden', de paarden die na een najaarsstorm in 2006 dagen op een buitendijkse dobbe overleefden, omringd door het ondergestroomde buitendijkse land. Het is even zoeken om het kunstwerk te vinden: als men bij Het Tempeltje over de zeedijk rijdt of fietst en het veerooster achter de dijk passeert is het na circa 50 meter rechts: op het asfalt en tegels zijn metalen hoeven aangebracht. Het is tevens het startpunt van de wandelroute met als thema 'de dobbepaarden'. In de paardendobbe is een fotokunstwerk te vinden. Het gebied achter de dijk heet het Noarderleech. Dit is één van de grootste kwelders van Europa. Het gebied beslaat ongeveer 4180 hectare en heeft een grote rijkdom aan vogels en bijzondere flora.

Een eindje verderop aan de Zeedijk is het bijzonder vormgegeven gemaal 'De Heining' te vinden.


Een aantal tips voor uitstapjes in de omgeving:

  • een elektrosloep (fluisterboot) kan worden gehuurd in Burdaard:elektrosloepfryslan.nl
  • een bezoekje aan het Kweldercentrum het Noarderleech, Noarderleech 5a, 9074 TG Hallum. Het onbemande Kweldercentrum Noarderleech vlakbij Hallum en vlak onder de zeedijk bij het Noarderleech is iedere dag geopend van 8.30 tot 17.30 uur, en informeert bezoekers over natuur en historie van het buitendijkse en binnendijkse noord-Friese kustgebied.
  • een uitstapje naar Hegebeintum, de hoogste terp van Friesland. Vanuit het bezoekerscentrum kan een rondleiding naar de terp, waar te zien is hoe terpen vroeger werden afgegraven, en naar de kerk worden gemaakt.
  • De Noord-Friese winkeltjesroute, een plattelandsroute met de meest bijzondere winkeltjes van de streek. O.a. kadowinkel Ter-Sted aan de Ljouwerterdyk is deelnemer aan de route.
  • De Boerenstreekmarkt in Alde Leie. In de overdekte fabriekshal Nije Leie is een keer in de twee weken een boerenstreekmarkt. Adres: Leijester Hegedyk 27b, 9071 XB Alde Leie.

elektrosloep.jpgkerkenafgraving-hegebeintum.jpgkweldercentrum.jpgpaardenmonument.jpgseedykstertoer.jpgstation-marrum2.jpg