UITSNEDE-template.png

Sport

Tennisvereniging "De Gibben"

Tennisvereniging "De Gibben" zorgt dat er in Marrum getennist kan worden door jong en oud op haar twee gravelbanen.

voor telefoonnummers en mailadressen: zie website
www.degibben.nl

Op de website van Tennisvereniging "De Gibben" is alle informatie te vinden voor leden, donateurs, degenen die belangstelling hebben voor tennis in Marrum en/of voor het reilen en zeilen van de plaatselijke vereniging. Tennis is niet aan leeftijd gebonden, je kunt al starten als je 6 of 7 jaar bent, maar ook op latere leeftijd is het mogelijk met tennis te beginnen en hier veel plezier aan te beleven.

Tennisvereniging “De Gibben” biedt voor een ieder de mogelijkheid gebruik te maken van haar twee gravelbanen.

Activiteiten van de tennisvereniging zijn o.a.:
- tosscompetitie op maandag- en donderdagavond
- instuiftennis op maandag en donderdagochtend
- diverse gezellige toernooien
- organiseren van clubkampioenschappen
- in samenwerking met andere verenigingen organiseren van jeugdactiviteiten en Sân Stjerren Toernooi
- deelname aan de voorjaarscompetitie met een dames- en een herenteam.