notaris_woning_.png

Overig

Stichting Duurzaam Marrum

Stichting Duurzaam Marrum is opgericht naar aanleiding van de plannen voor twee mestvergisters bij Marrum.

St. Duurzaam Marrum
p/a Ringweg 21
9073 HG Marrum

Tel. 0518-412046 

Stichting Duurzaam Marrum heeft als doel om mest- en co-vergistingsinstallaties in Marrum en de directe omgeving van Marrum te voorkomen, dan wel om de gevolgen daarvan te beperken. De stichting zorgt ook voor voorlichting en bewustwording over biovergisting in zijn algemeenheid zowel in eigen dorp als bij bestuurders, politici en maatschappelijke organisaties. Zo vallen de informatiepagina's over biovergisting mede onder verantwoordelijkheid van stichting Duurzaam Marrum. Onder andere door middel van het twitteraccount wordt informatie verspreid en gereageerd op onjuiste berichtgeving. Dit heeft al een aantal keren tot rectificatie van informatie op websites geleid.

Kijk ook eens op het twitteraccount @mestvergisting.

Uw bijdrage is meer dan welkom!

U kunt de activiteiten van Stichting Duurzaam Marrum steunen door een bijdrage over te maken op bankrekening NL83INGB0008267970 ten name van Stichting Duurzaam Marrum te Marrum.