POES-UITSNEDE.png

Nieuws

Mobyl op moandei in Marrum

Begin 2022 hopen de organisatoren weer te kunnen starten met een nieuwe ronde Mobyl op Moandei in Marrum. Ze kijken er naar uit om weer een leerzame en gezellige training te geven in het Doarpshûs De Nije Tille.

Lees meer...

Vragen over optreden ME in Marrum

Helaas was Marrum weer negatief in het nieuws met oud en nieuw. De ME trad op om ruimte te maken voor de brandweer, die vanwege het (te) grote vreugdevuur in actie zou komen. Marrumers zijn geen lieverdjes, tenminste niet allemaal, en nadat bij de vorige jaarwisseling de vrijwillige brandweer is belaagd, snappen we dat deze keer de keuze werd gemaakt dat de mensen eerst van ‘de hoeke’ weg moesten toen het vreugdevuur naar het oordeel van de autoriteiten te groot werd. Dit om daarna de brandweer hun werk te laten doen zonder omstanders erbij. (Wat op lc.nl staat dat omstanders niet toestonden dat vreugdevuren door de brandweer werden gedoofd, klopt dus niet).

Lees meer...

Kerstbomen inleveren van 3 tot 6 januari

In de eerste week van januari 2022 staat de inzameling van kerstbomen in de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel op het programma. Door corona is de inzameling dit jaar, net als vorig jaar verspreid over meerdere dagen.

Lees meer...

Bomen Westernijtsjerk gerooid

Afgelopen week zijn de bomen rondom de kerk van Westernijtsjerk gerooid. Het nieuwe, kale, aangezicht is wel even wennen, maar de kap was vanwege de slechte staat van de bomen als gevolg van de essentakziekte. Dit gaf gevaar voor de omgeving en de grafstenen door dode takken.

Lees meer...

Geen nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari 2022

Nieuws van dorpsbelang:

De nieuwjaarsbijeenkomst begin januari gaat helaas niet door vanwege de coronasituatie. Deze bijeenkomst organiseert dorpsbelang normaliter met Marheim en het dorpshuis, met een optreden door de toneelvereniging. Maar de situatie was te onzeker om met de voorbereidingen te beginnen.

Uitslag Rabo Clubsupport

 

Vijf Marrumer verenigingen hebben meegedaan aan de jaarlijkse actie Rabo Clubsupport. Leden van de Rabobank konden stemmen welke clubs gesteund moesten worden. Dat leverde dorpsbelang € 220 op. Voor VV Marrum was er € 144, drumband De Eendracht € 153 en feestvereniging Marheim € 134. Leden van Rabobank Leeuwarden Noordwest Friesland konden op deze clubs stemmen. Sommige Marrumers zijn bij rabobank Drachten Noordoost Friesland aangesloten. Zij konden o.a. stemmen op de toneelvereniging Marrum, die € 64 kreeg.

Lees meer...

Bijeenkomst Zonnedak dorpshuis op 4 december

Energiecoöperatie Mei-inoar Grien organiseert i.s.m. dorpsbelang op 4 december om 14:30 uur een bijeenkomst over de mogelijkheden om deel te nemen in het zonnedak van Dorpshuis De Nije Tille.

Lees meer...

Jeugdtoneelvoorstelling Kofje Ferkeard nu op 26 november

Nieuwe datum toneelvoorstelling Kofje Ferkeard

Helaas kon de voorstelling van 30 oktober niet doorgaan maar gelukkig is er een nieuwe datum gevonden, dat is vrijdag 26 november geworden! De jeugdleden zijn al weer druk aan het repeteren om er een fantastische voostelling van te maken.

Lees meer...

Sint met de trein door Marrum

Alles is anders deze periode met zoveel beperkingen en dat geldt zeker ook voor Sinterklaas en zijn Pieten. In Marrum daarom zaterdag niet de traditionele ontvangst in het centrum van het dorp en een gezellige middag in het dorpshuis, maar een toer met de trein door het dorp. Onderweg zorgden de Pieten er voor dat niemand iets tekort kwam en na de rondrit was er nog een online verbinding met de Sint.

Bekijk het bericht met foto's van Bram Burmuma op sawnstjerrennijs.nl. De foto bij dit bericht is ook gemaakt door Bram Buruma

Op facebook staan veel mooie foto's van Floriske Gerritsma