header-foto10.png

Nieuws

Kerstboominzameling 2021

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft vanwege corona besloten om de inzameling in aangepaste vorm te doen. De gemeente vraagt inwoners van Marrum de kerstboom zelf vanaf 4 tot uiterlijk 7 januari 2021 naar het pleintje “De Haven” aan Lage Hereweg ter hoogte van nr. 13 te brengen. Op vrijdag 8 januari haalt de gemeente de bomen op vanaf de inzamelplaatsen. De gemeente zorgt voor een verantwoorde verwerking van de kerstbomen.

Lees meer...

Kerstmuziek van Brassband de Eendracht online

Brassband de Eendracht heeft voor u een video met kerstmuziek online gezet: Klik hier om het filmpje met de muziek te bekijken en beluisteren. 

Hwat fijn dat jo op de link fan ús filmke klikt ha. Dermei treffe jo it! 

Lees meer...

Kaarsen uitgedeeld in Marrum: ljocht en hoop

Vrijwilligers hebben namens dorpsbelang en de protestantse gemeente bij de inwoners van Marrum en Westernijtsjerk kaarsen en kaarten rondgebracht. Dit als klein gebaar in deze lastige coronatijd. 

Lees meer...

GS besluit tot intrekking vergunning biovergister Botniaweg

Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân hebben nu echt besloten om de oude omgevingsvergunningen voor een grootschalige biovergister aan de Botniaweg bij Marrum in te trekken. Op 1 september hadden ze daartoe al een ontwerp-beschikking vastgesteld. Een door de vergunninghouder ingediende zienswijze gaf de provincie geen aanleiding om het besluit te wijzigen. Met het besluit is tegemoet gekomen aan het in december 2019 ingediende verzoek door Stichting Duurzaam Marrum mede namens omwonenden van meer dan 30 adressen binnen 450 meter en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk. In juli schaarde de gemeente zich achter dit verzoek, wat zeker ook positief heeft bijgedragen.

Lees meer...

Sinterklaas verwelkomd door burgemeester Kramer

Als alternatief op de traditionele feestelijke binnenkomst kwam burgemeester Johannes Kramer zaterdag naar Marrum om de Sint en zijn Zwarte Pieten welkom te heten in de gemeente Noardeast-Fryslân. Sinterklaas ging er vanuit dat hij met boot naar Marrum kon, maar moest uitwijken naar Harlingen omdat het water nu eenmaal niet altijd tot aan de zeedijk bij Marrum komt.

Lees meer...

Sinterklaas 2020

Helaas heeft de sinterklaascommissie moeten besluiten om de Sinter Disco in het dorpshuis te moeten annuleren.

Lees meer...

Mestvergister Nieuweweg: kloof tussen gewekte verwachtingen en realiteit

Het is een taai traject om gedaan te krijgen dat de biovergister van Host Bio-energie minder hinder gaat geven voor met name de omliggende bedrijven. De gemeente ziet niet veel reden om handhavend op te treden. Maar wel wil de gemeente gezien de toch wel geconstateerde overtredingen geurvoorschriften opleggen. Over handhaving en die voorschriften hebben we zienswijzen ingediend.

Lees meer...

Sint Maarten 2020

Helaas vanavond geen Drumband en door de kinderen geknutselde lampionnen door het dorp. Dit is vanwege RIVM maatregelen op dit moment niet toegestaan. Het Sint Maarten lopen is nog wel mogelijk als u in hele kleine groepjes langs de deuren gaat en zich aan de onderstaande regels houdt.

Lees meer...

Verhalenavond 2020 ... we slaan een jaartje over

In de afgelopen twee jaar deed Marrum mee aan de Friese verhalenavond. Weet je het nog? Twee avonden waar we met een goed gevoel op terugkijken. Samen met Ton en Renee van voormalig herberg Godot, begonnen we met de verhalenavond in 2018.

Lees meer...