header-foto8.png

Nieuws

B&W nemen principebesluit over woningbouw in Marrum

In Marrum is behoefte aan woningen. Gemeente en dorpsbelang Marrum-Westernijtsjerk hebben hierover sinds november 2018 verschillende keren overlegd. En het traject om tot woningbouw te komen is echt in gang gezet nu Burgemeester en Wethouders een principebesluit hierover hebben genomen.

Lees meer...

27 augustus hoorzitting mestvergister Nieuweweg

Op 27 augustus behandelt de adviescommissie van de bezwaarschrfiten de bezwaren tegen de vergunning die Host heeft gekregen doordat de gemeente de beslistermijn liet verlopen. In dit artikel is uitgelegd waarom er bezwaar is gemaakt. Wilt u de hoorzitting als publiek bijwonen dan kunt u zich aanmelden bij het team Juridyske zaken van de gemeente via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 0519-298888. De zitting is om 15.15 uur aan de Suupmarkt 2 te Dokkum.

Inmiddels heeft de welstandscommissie zeer negatief over de geplande nieuwe loods geadviseerd. Met de hoogte van 10 meter en volledig gesloten gevel vindt de commissie het niet passend dat het pand dicht aan de Nieuwweweg zou komen en uitsteekt voor het bestaande pand. De welstandscommissie adviseert de plaatsing te heroverwegen.

Lees meer...

Duimen voor positief besluit Gedeputeerde Staten

Nadat de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân op 25 juni al raadsbreed een motie had aangenomen, heeft B&W op 7 juli een brief aan Gedeputeerde Staten gestuurd. B&W vraagt in de brief aan GS om van zijn bevoegdheid gebruik te maken om de vergunningen voor een niet gerealiseerde biovergister aan de Botniaweg in Marrum in te trekken. GS hebben als bevoegd gezag over de vergunningen de mogelijkheid om, na een afweging van de verschillende belangen, een vergunning in te trekken als drie jaar geen gebruik van een omgevingsvergunning is gemaakt. De vergunningen zijn verleend in 2008 en 2011.

Lees meer...

Bent u al lid van dorpsbelang?

Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk behartigt de belangen van de dorpsbewoners en draagt bij aan het scheppen van een goed woon- en leefklimaat voor jong en oud. Doarpsbelang houdt zich bezig met uiteenlopende zaken. Onder andere ontwikkelingsplannen voor het dorp, voorzieningen, klachten over overlast die met gemeente of woningbouwvereniging worden opgenomen en verkeersaangelegenheden. Ideeën en/of verbeterpunten die betrekking hebben op de buurt of het hele dorp kunnen aan Doarpsbelang kenbaar gemaakt worden.

Deze zomer worden inwoners benaderd om lid te worden. Als u een brief met inschrijfformulier hebt ontvangen, betekent dit dat u nog als lid ingeschreven staat. Ook in dit bericht vindt u alle informatie.

Lees meer...

kerkje Westernijtsjerk ook deze zomer te bezoeken

Het kerkje van Westernijtsjerk is deze zomer op drie zaterdagmiddagen geopend: 18 juli, 15 augustus en 12 september. Tsjerkepaad en de jubilieumexpositie in het kader van 50 jaar Alde Fryske Tsjerken zijn verschoven naar volgend jaar, maar de plaatselijke commissie wil iedereen toch een aantal keren in de gelegenheid stellen om het kerkje te bezoeken, uiteraard met inachtneming van de coronavoorschriften.

Lees meer...

Gemeenteraad neemt motie aan voor intrekking vergunningen mestvergister

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft in haar vergadering van 25 juni unaniem een motie aangenomen over intrekking van de vergunningen voor een megavergister aan de Botniaweg. De raad roept het college op om zich in te zetten voor intrekking van deze vergunningen en om hiervoor contact op te nemen met GS van de provincie Fryslân als bevoegd gezag.

Lees meer...

Wie weet meer over het verzet in Marrum?

Wie weet er iets over deze foto van een verzetsgroep in Marrum? Dat is de vraag van Reinder Postma uit Oudwoude die momenteel werkt aan een boek over Ferwerderadiel in de jaren 1940-1945.

Lees meer...

Oproep: de Marrumer vlag uit op 19 en 20 juni

Vanuit het dorp missen we dit jaar het dorpsfeest. Daarom roepen we alle inwoners op om op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni de dorpsvlag uit te hangen. Als een hoopvol uitzien naar volgend jaar en om met de feestelijke Marrumer vlaggen Marheim ook te bedanken voor hun jaarlijkse inzet! Doe je mee?

(De vlaggen zijn te koop bij Jan van der Meer , Lage herenweg 92. Kleine 100x150 voor 27,50 en de grotere van 150x225 zijn 67,50. Beide door dorpsbelang verkocht tegen kostprijs.)

 

Oproep: kopij voor het juninummer van het sportblad

Als jij of jouw vereniging of organisatie nog wat in het Marrumer Sport- en Infoblad van juni wil plaatsen, lever het dan gauw in! Dat kan bij het nieuwe mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na het juninummer verschijnt het sport- en infoblad pas weer in september.

Update mestvergisters mei 2020

Omdat een ambtenaar de beslistermijn liet verlopen kreeg Biogas Marrum (de vergister van de Nieuweweg) van rechtswege de vergunning voor de aangevraagde wijzigingen cadeau. Inmiddels is bezwaar gemaakt tegen de vergunning namens dorpsbelang, ondernemers, omwonende en stichting Duurzaam Marrum. Dat de nieuwe vergunning een hal mogelijk maakt zodat dikke fractie van digestaat in het vervolg binnen geladen kan worden leek het voordeel van de vergunning, maar er worden meer wijzigingen aangevraagd en daar zitten dusdanig veel haken en ogen aan dat ons geadviseerd is om de kans om bezwaar te maken niet voorbij te laten gaan.

Lees meer...