header-foto12.png

Nieuws

25 juni dag van het wad: ontbijt op de Waddendijk

25 juni 2022 vieren we op ‘de dag van het wad’ het feit dat de Waddenzee 13 jaar UNESCO Werelderfgoed is. Op deze dag staat alles in het teken van UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee en hoe bijzonder het gebied is.

Het Lage Noorden, de Waddenvereniging en Visit Wadden hebben de handen ineengeslagen om dit te vieren en gezamenlijk een ontbijt op de dijk te organiseren met producten uit het waddengebied.

Lees meer...

Wandelvierdaagse van 30 mei t/m 2 juni

Van 30 mei t/m 2 juni organiseert de Marrumer Activiteitencommissie Dorpshuis i.s.m. Aasterage de wandelvierdaagse. Meer informatie staat in de agenda.

Buitenschoolse opvang in basisschool Aasterage

Vanaf 20 juni 2022 is Marrum een voorziening rijker: Kids First start dan met buitenschoolse opvang 'BSO de Aasterage' voor kinderen van 4-12 jaar. BSO de Aasterage biedt de kinderopvang aan in basisschool Aasterage. 

Lees meer...

Nieuw infobord geplaatst

Vrijdag is door vrijwilligers het nieuwe mededelingenbord van dorpsbelang geplaatst. Het bord zal vooral worden gebruikt om evenementen in Marrum bekend te maken, zoals muziek- en toneeluitvoeringen, dorpsfeest, pubquiz, kinderdisco etc.

Daarom is het van belang dat evenementen aan info@marrumonline worden doorgegeven door de organisatoren, zodat de informatie over de evenementen bekend is.

Lees meer...

Theater op locatie door toanielferiening Marrum e.o.

Omdat we in de wintermaanden helaas geen activiteit op toneelgebied konden organiseren, hebben we de planning aangepast en zijn we nu druk aan het repeteren!

Wat gaan we doen? Iets nieuws en anders! We gaan theater maken op een andere locatie dan dat we gewend zijn. Waar we dat gaan doen maken we nog niet bekend maar het wordt zeker leuk!

Lees meer...

Pannekoektrein breidt uit met slaapwagons

De Pannekoektrein breidt uit met treinstellen waarin overnacht kan worden. Dinsdag 10 mei zijn de treinstellen geplaatst, waarin zeven hotelkamers in historische stijl komen. Over een paar maanden moet alles klaar zijn om de gasten voor een overnachting te kunnen ontvangen. Op rtvnof.nl staat een leuk artikel en filmpje over dit onderwerp. Klik hier om het te lezen.

Foto: rtvnof.nl, Isa Visser.

Waardige dodenherdenking

Na twee coronajaren kon het 4-meicomité dit jaar weer een 'normale' dodenherdenking organiseren. Onder behoorlijke belangstelling legden scholieren van basisschool Aasterage bloemen bij de drie oorlogsgraven. Bij het oorlogsmonument op het Oosten werden na het taptoesignaal vanuit de kerktoren twee minuten stilte gehouden. De namen van de slachtoffers uit Marrum, en ook die van de slachtoffers die in Marrum geboren waren maar er op moment van hun overlijden niet meer woonden, werden voorgelezen door Ypie Fokertsma-Regnerus. Gezamenlijk lazen twee leerlingen van Aasterage een gedicht voor. Ytske Machiela-Bouma droeg daarna een zelf geschreven gedicht voor (zie foto onder). De drumband en de brassband verleenden weer hun medewerking aan de herdenking. 

Lees meer...

Overeenstemming over maatregelen biovergister Nieuweweg

Biogas Marrum, Marrumers en gemeente maken afspraken over biovergister Nieuweweg

Biogas Marrum, Marrumers en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over te nemen maatregelen bij het bedrijf aan de Nieuweweg om hinder te voorkomen en over het beëindigen van juridische procedures. De belangrijkste aanpassingen die Biogas Marrum doet, zijn dat er een gebouw komt waarin de vaste mest kan worden gelost, een hal voor de verwerking en het laden van het digestaat en een chemische luchtwasser. Die laatste is inmiddels al in werking. Praktisch alle bedrijfsprocessen kunnen dan inpandig plaatsvinden, waarbij de lucht door luchtwassers gereinigd wordt.

Lees meer...

Bloemenactie Brassband en Drumband van 9 -14 mei

HET KAN WEER !!!!!!

Na een lange periode van dan weer wel en dan weer niet is nu de tijd aangebroken van het kunnen loslaten van de gewenste en verwenste, maar in elk geval veel besproken, corona maatregelen. Deze maatregelen hebben een hele grote invloed gehad op het doen en laten van ons allemaal. Ook op het verenigingsleven hebben deze maatregelen veel invloed gehad.

Lees meer...