POES-UITSNEDE.png

Nieuws

Monument oorlogsslachtoffers

De 4-meicommissie heeft plannen gemaakt voor een monument voor oorlogsslachtoffers in Marrum. Het monument zal bij de Wilhelminaboom op Het Oosten komen. Het is de bedoeling dat het monument voor 4 mei 2015 klaar is, zodat het een rol kan spelen bij de dodenherdenking dan, 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Voor de kosten van het monument is een bijdrage uit de leefbaarheidspot toegekend, terwijl de gemeente heeft toegezegd om kosteloos werkzaamheden te verrichten.

Gemeenteraad stemt in met gemaal

De gemeenteraad heeft 18 december ingestemd met plannen voor een gemaal in de zeedijk ter hoogte van de Westerhúsloane onder Marrum. Het gemaal, Fiifhuzen genoemd, gaat zorgen voor uitstroom van zoet water en er wordt een visvriendelijke passage voor paling, spiering en stekelbaars gerealiseerd.

Lees meer...

Nationaal MS fonds bedankt gevers en collectanten

Tijdens de collecteweek van 17 t/m 22 november van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 1257 in Ferwert en Marrum opgehaald. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting.

Lees meer...

Foto's soos

De soos, die op dinsdag- en vrijdagmiddag wordt gehouden in het dorpshuis, heeft een aantal foto's ingestuurd. Nico Oudejans nam deze middag afscheid omdat hij naar elders verhuisd is. Klik hier om naar de foto's te gaan.

Wie wordt Marrumer Kat 2015?

Tot 1 december kunt u nog uw suggesties doorgeven wie er volgens u of uw verenigingsbestuur in aanmerking komt voor de eretitel Marrumer Kat 2015.

Lees meer...

Foto's knutselmiddag lampions

Op 5 november organiseerde het MAC een knutselmiddag. Er zijn door de kinderen prachtige lampions gemaakt voor Sint Maarten! 11 november is er met begeleiding van Drumband De Eendracht een lampionoptocht. Deze begint om 19 uur bij het dorpshuis. Om rechtstreeks naar de foto's te gaan: klik hier.

Aanpak N357 in 2015 en 2016

Inwoners van Marrum en omgeving, die gebruik maken van de provinciale weg N357, moeten in 2015 en 2016 voorbereid zijn op overlast, vertraging en sluipverkeer in verband met werkzaamheden aan deze weg. Het traject tussen Hallum en Holwerd zal dan worden aangepakt.

Lees meer...