header-foto8.png

Nieuws

Herberg Godot Kaatspartij

Zaterdag 27 juni 2015 was het weer een hele drukte op het sportveld in Marrum.

De kaats-commissie in Marrum, te weten Keimpe Meijer,Erik Regnerus en Redmer Steen had het voor elkaar gekregen dat HERBERG GODOT een partij wilde sponseren. De weersomstandigheden waren prachtig.
Voor een natje en een droog stond Attje van der Meulen klaar in een ruime tent.

Lees meer...

Verslag en foto's van het feestkaatsen

Feestkaatsen Marrum 2015

Er stonden 13 parturen op de lijst,waaronder enkele Oud-Marrummers.
De dames en heren waren door elkaar geloot,dat kan op een feest-partij.
De sponsor Cafe.Cafetaria ´t Nijlpaard had gezorgd voor een tent.

Lees meer...

200 jaar na Waterloo: Marrumer vocht mee tegen Napoleon

18 juni 2015: precies 200 jaar na de Slag bij Waterloo, waarin Napoleon definitief werd verslagen. Ook een Marrumer vocht mee tegen Napoleon: Piebe Jans Hoekstra. Hij was geboren in Holwerd als zoon van de bakker Jan Reinders Hoekstra en Dieuwke Piebes en woonde later in Marrum. Hij overleefde de strijd in Frankrijk niet. Lees meer over hem (op pagina 4) in 'Marrumer militairen in de tijd van Napoleon'.

Marrum / Marheim sjocht om nei ........

Marrum / Marheim sjocht om nei ........

Dit sil heve freed19 juny! Wat is der te rêden, wat falt der te sjen??

Sa't hiel wat 'katten en roeken' noch wol witte, binne der al hiel wat kearen by de ferskate doarpsfeesten revu's nei foaren brocht. Wat is der op dizze wize in protte oer it ferline en de histoarje fan Marrum / Nijtsjerk op de planken brocht. Tink ris oan sketskes oer de notabelen fan it doarp, de kapper en de mûnder! En wat in ferskes binne der songen. Sa as: 'It lieden fan klokken', 'It Waadseeliet' en 'Wês wolkom'.

Lees meer...

Programma dorpsfeest

Op de website van Marheim is het programmaboekje met het volledige programma van het dorpsfeest te bekijken. Klik hier voor een link.

Kaneli en Smit in de LC

Een leuk artikel in de Leeuwarder Courant van 27 mei over het Marrumer kunstenaarsduo Irem Kaneli en Stijn Smit, die gevestigd zijn in de voormalige zuivelfabriek.

Lees meer...

Vanaf 6 juni zomerexpositie Westernijtsjerk

De Stichting Alde Fryske Tsjerken bestaat 45 jaar. Dit wordt onder meer gevierd met tentoonstellingen in Natuurmuseum Fryslân en 10 kerken, met als thema: "kerk en natuur". Een van die 10 kerken is het kerkje van Westernijtsjerk. Daar is een grote verscheidenheid aan werk te zien, in de vorm van foto's, schilderijen, reliëfs, objecten en mixed media.

Lees meer...

Eerste elftal VV Marrum degradeert

Het eerste elftal van VV Marrum heeft zich niet weten te handhaven in de 4e klasse na een 9-3 verlies in de tweede nacompetitiewedstrijd op 23 mei. Wel goed nieuws bij de jeugd: zowel het team van de E-2 als het D1 elftal werden kampioen.

Op de website van vv Marrum is hierover meer te lezen. 

Aasterage gaat voor renovatie

Na een jaar of drie van onderzoeken van verschillende varianten: nieuwbouw, renovatie of nieuwbouw in combinatie met een MFC, gaat basisschool Aasterage uiteindelijk voor renovatie van het huidige gebouw.

Lees meer...