tempeltje_.png

Nieuws

Rechtbank beslist: vergunning mestvergister Botniaweg niet ingetrokken

De bestuursrechter heeft deze week beslist dat het besluit van Gedeputeerde Staten om de vergunning voor een grote co-vergister aan de Botniaweg niet in te trekken in stand kan blijven. Het gaat om een vergunning voor een jaarlijkse vergisting van 50.000 ton mest en 50.000 ton co-producten, wat per werkdag naar schatting meer dan 40 transportbewegingen zal meebrengen voor aan- en afvoer van grondstoffen en restproduct digestaat.

Lees meer...

Foto-kunstwerk in paardendobbe geplaatst

 

In de paardendobbe is vandaag 17 juli het foto-kunstwerk geplaatst. Het is het sluitstuk van de Dobbepaarden-wandelroute, een inititatief van Sense of Place, It Fryske Gea en Doarpsbelang Marrum- Westernijtsjerk. Donderdag zal er weer water in de dobbe worden gepompt.

Lees meer...

Binnenkort foto-kunstwerk in paardendobbe

De dobbepaarden-wandelroute wordt binnenkort verrijkt met een foto-kunstwerk in de dobbe, waar de paarden na de storm in 2006 hun toevlucht zochten.

In december vorig jaar is de wandelroute geopend door gedeputeerde Johannes Kramer. Het is een initiatief van Sense of Place, It Fryske Gea en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk. De financiering voor het foto-kunstwerk, naar een idee van Joop Mulder van Sense of Place, is afgelopen jaar ook rondgekomen. De foto van het kunstwerk is bewerkt door visual artist Marcel van Luit. Tijdens het broedseizoen was de wandelroute gesloten maar vanaf 15 juli is hij weer geopend.

Lees meer...

DFMopGlas verlengt glasvezelcampagne binnen bebouwde kom

Glasvezel Buitenaf gaat in voormalig-Ferwerderadiel geen glasvezel aanleggen bij de witte adressen (het buitengebied), zo heeft het bedrijf bekend gemaakt. Wel gaat DFMopGlas door met de glasvezelcampagne in de dorpen. Bewoners die binnen de bebouwde kom wonen kunnen zich nog tot 16 september 2019 aanmelden bij één van de vijf dienstaanbieders van DFMopGlas zonder extra kosten.

Lees meer...

Toenemende geurproblemen mestvergister Nieuweweg

De mestvergister aan de Nieuweweg heeft de afgelopen tijd in toenemende mate tot geuroverlast geleid, waar vooral de andere ondernemers van het bedrijventerrein en hun medewerkers last van hebben. Toen de wind voor hen vorige week ongunstig was leidde het zelfs tot klachten als hoofdpijn bij medewerkers van verschillende bedrijven.

Lees meer...

Glasvezel? Meld u aan!

Glasvezel :
Alle dorpsbelangen van Ferwerderadiel en de Initiatiefgroep Ferwerderadiel op Glas zijn hier druk mee bezig.
Wij zullen onze inwoners in het buitengebied op korte termijn meer informatie verstrekken.

Lees meer...

Update mestvergisters juni 2019

Nog steeds geen uitspraak van de rechter over de Botniaweg.

De vergister aan de Nieuweweg vraagt vergunning aan i.v.m. afwijkingen van eerdere vergunningen.

Lees meer...

Aanleg sportkooi en nieuw trainingsveld begonnen

Op het sportterrein is deze week begonnen met de aanleg van een sportkooi. De sportkooi komt op het oude trainingsveld, dat daardoor wordt verplaatst naar de zuidkant van het tweede veld. De bedoeling is daarmee twee vliegen in één klap te slaan: een nieuwe multifunctionele sportkooi en een beter bespeelbaar trainingveld.

Lees meer...