POES-UITSNEDE.png

Nieuws

Bent u al lid van dorpsbelang?

Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk behartigt de belangen van de dorpsbewoners en draagt bij aan het scheppen van een goed woon- en leefklimaat voor jong en oud. Doarpsbelang houdt zich bezig met uiteenlopende zaken. Onder andere ontwikkelingsplannen voor het dorp, voorzieningen, klachten over overlast die met gemeente of woningbouwvereniging worden opgenomen en verkeersaangelegenheden. Ideeën en/of verbeterpunten die betrekking hebben op de buurt of het hele dorp kunnen aan Doarpsbelang kenbaar gemaakt worden.

Deze zomer worden inwoners benaderd om lid te worden. Als u een brief met inschrijfformulier hebt ontvangen, betekent dit dat u nog als lid ingeschreven staat. Ook in dit bericht vindt u alle informatie.

Lees meer...

kerkje Westernijtsjerk ook deze zomer te bezoeken

Het kerkje van Westernijtsjerk is deze zomer op drie zaterdagmiddagen geopend: 18 juli, 15 augustus en 12 september. Tsjerkepaad en de jubilieumexpositie in het kader van 50 jaar Alde Fryske Tsjerken zijn verschoven naar volgend jaar, maar de plaatselijke commissie wil iedereen toch een aantal keren in de gelegenheid stellen om het kerkje te bezoeken, uiteraard met inachtneming van de coronavoorschriften.

Lees meer...

Gemeenteraad neemt motie aan voor intrekking vergunningen mestvergister

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft in haar vergadering van 25 juni unaniem een motie aangenomen over intrekking van de vergunningen voor een megavergister aan de Botniaweg. De raad roept het college op om zich in te zetten voor intrekking van deze vergunningen en om hiervoor contact op te nemen met GS van de provincie Fryslân als bevoegd gezag.

Lees meer...

Wie weet meer over het verzet in Marrum?

Wie weet er iets over deze foto van een verzetsgroep in Marrum? Dat is de vraag van Reinder Postma uit Oudwoude die momenteel werkt aan een boek over Ferwerderadiel in de jaren 1940-1945.

Lees meer...

Oproep: de Marrumer vlag uit op 19 en 20 juni

Vanuit het dorp missen we dit jaar het dorpsfeest. Daarom roepen we alle inwoners op om op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni de dorpsvlag uit te hangen. Als een hoopvol uitzien naar volgend jaar en om met de feestelijke Marrumer vlaggen Marheim ook te bedanken voor hun jaarlijkse inzet! Doe je mee?

(De vlaggen zijn te koop bij Jan van der Meer , Lage herenweg 92. Kleine 100x150 voor 27,50 en de grotere van 150x225 zijn 67,50. Beide door dorpsbelang verkocht tegen kostprijs.)

 

Oproep: kopij voor het juninummer van het sportblad

Als jij of jouw vereniging of organisatie nog wat in het Marrumer Sport- en Infoblad van juni wil plaatsen, lever het dan gauw in! Dat kan bij het nieuwe mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na het juninummer verschijnt het sport- en infoblad pas weer in september.

Update mestvergisters mei 2020

Omdat een ambtenaar de beslistermijn liet verlopen kreeg Biogas Marrum (de vergister van de Nieuweweg) van rechtswege de vergunning voor de aangevraagde wijzigingen cadeau. Inmiddels is bezwaar gemaakt tegen de vergunning namens dorpsbelang, ondernemers, omwonende en stichting Duurzaam Marrum. Dat de nieuwe vergunning een hal mogelijk maakt zodat dikke fractie van digestaat in het vervolg binnen geladen kan worden leek het voordeel van de vergunning, maar er worden meer wijzigingen aangevraagd en daar zitten dusdanig veel haken en ogen aan dat ons geadviseerd is om de kans om bezwaar te maken niet voorbij te laten gaan.

Lees meer...

Dodenherdenking 2020

De dodenherdenking in 2020 was, net als in andere dorpen en steden, een bijzondere.

Vertegenwoordigers van de 4 meicommissie en dorpsbelang legden bloemen bij de drie oorlogsgraven op het kerkhof in Marrum. Bij het oorlogsmonument werden namens de gemeente bloemen gelegd door gemeenteraadslid Fedde Breeuwsma en door voorzitter Aede van der Beek namens de 4 meicommissie.

Lees meer...

Marrum Foar elkoar mei elkoar

Donderdag 30 april brachten Kerk en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk bij alle inwoners een bosje tulpen. In deze corona-tijd willen wij graag een persoonlijk gebaar maken.

Wat fijn was het om zoveel positieve reacties te krijgen! Alle vrijwilligers nogmaals hartelijk bedankt! 

De actie is mede mogelijk gemaakt door een 'Losse fearren'-bijdrage van Wonen Noordwest Friesland en een bijdrage van het Iepen Mienskipsfûns.

Lees meer...