header-foto10.png

Nieuws

onderzoek verkeer Noardeast-Fryslân

De gemeente Noardeast-Fryslân doet onderzoek om de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid in de gemeente te verbeteren. De resultaten worden gebruikt voor een nieuw verkeersbeleid, voor tien jaar. In het plan staat wat de gemeente wil doen om de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en toegankelijk te verbeteren.

Er is ook een vragenlijst voor de individuele inwoners
Niet alleen Dorpsbelangen, Wijkraden, ondernemers en andere belangenorganisaties worden om inbreng gevraagd. Er is een aparte vragenlijst (www.noardeast-fryslan.nl/mobiliteitsplan) die alle inwoners van Noardeast-Fryslân tot 1 april kunnen invullen.

De gemeente hoort graag wat u vindt van het verkeer in onze gemeente. 
In de breedste zin van het woord. Op welke thema's moet de gemeente inzetten met het verkeers- en vervoerbeleid? Wat gaat al goed? En waar ervaart u knelpunten; wat moet beter? U kunt uw mening geven via een vragenlijst.