header-foto12.png

Nieuws

6 maart informatieavond Marrum

Beste dorpsbewoner,

Graag nodigen wij u uit voor de
Informatieavond op 6 maart 2023 vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis “de Nije Tille”

Op 21 september 2022 werd u geïnformeerd over de mogelijkheden van nieuwbouw aan de Sinnebuorren en de Easterstrjitte. Dit jaar verwachten we dat het bouwrijp maken, na de zomer al zichtbaar zal zijn. Maar er zijn meer ontwikkelingen gaande.

Het programma is als volgt:

19.30 uur Inloop met koffie/thee
19.45 uur Welkom
19.50 uur Presentatie “Dorpsvisie 2023”
20.00 uur Ontwikkelingen nieuwbouw Easterstrjitte/ Sinnebuorren
20.10 uur Nieuwe locatie gezocht voor nieuwbouw sportzaal

De dorpsvisie kunt u na 6 maart digitaal vinden op www.marrumonline.nl en zal op social media worden gedeeld. Tevens ligt er dan een exemplaar ter inzage in het dorpshuis.

Wij willen u informeren over de mogelijkheden en een eventuele locatie voor de bouw van een nieuwe sportzaal. De drie opties zijn:
1. Locatie naast het dorpshuis aan de Julianastraat
2. Locatie op de sportvelden van VV Marrum / Tennisvereniging
3. Locatie elders. Hiervoor willen wij graag uw input

We willen de voor- en nadelen van deze opties nader onderzoeken. Uw mening is daarbij van belang.
Voor Marrum vinden we het van groot belang dat er voor de toekomst een binnensportaccommodatie beschikbaar blijft. Voor de school, maar ook voor alle verenigingen en inwoners van Marrum.

We denken dat de groei in aantal woningen en het optimaal houden van voorzieningen zal zorgen dat de leefbaarheid en gezelligheid in Marrum zal vergroten.

We hopen op een grote opkomst. Alleen samen kunnen we deze klus oppakken!

Met vriendelijke groet,

Doarpsbelang Marrum – Westernijtsjerk
Doarpshûs Marrum-Westernijtsjerk
Werkgroep Sportzaal