POES-UITSNEDE.png

Nieuws

Nathal Prins-Hoogsteen uitgeroepen tot Marrumer Kat 2022

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Marrum is Nathal Prins-Hoogsteen uitgeroepen tot Marrumer Kat van 2022 voor haar verdiensten voor de Marrumer gemeenschap. De bekendmaking leidde tot een groot applaus van de aanwezigen, maar helaas had Nathal de griep en kon ze daardoor zelf niet aanwezig zijn bij de nieuwjaarsbijeenkomst. Daarom is later een delegatie van het kattencomité bij haar langsgeweest om de kattenspeld en oorkonde uit te reiken.

Het kattencomité (degenen die eerder al eens tot Marrumer Kat zijn uitgeroepen) kiezen in december uit de nominaties die door de inwoners worden gedaan een Marrumer Kat. In verband met corona was dit in 2020 en 2021 niet doorgegaan. De enveloppen met nominaties van de eerdere jaren waren bewaard en werden tegelijk met de nieuwe brieven geopend. Daarbij bleek dat Nathal in 2020, 2021 en 2022 is voorgedragen door Marrumers! Blijkens de brieven was Nathal voorgedragen omdat ze een drijvende kracht is in verschillende organisaties, daarbij creatieve ideeën heeft en heel goed verbindingen tot stand weet te brengen door te luisteren, onderlinge samenwerking op te zetten en aan te moedigen.

Nathal heeft zich verdienstelijke gemaakt of doet dat nog in bijvoorbeeld de Marrumer Gymnastiek- en Volleybalvereniging, in het actiecomité m.b.t. de mestvergisters en de Stichting Duurzaam Marrum, en bij de Protestantse Gemeente Marrum-Westernijtsjerk. Meestal als voorzitter. Haar verbindende kracht uitte zich bijvoorbeeld doordat ze als voorzitter van de kerkeraad samenwerking met dorpsbelang op touw zette voor een tulpenactie en kaarsenactie in de coronatijd. Ze is initiator van de verhalenavond. Samengevat heeft Nathal Prins-Hoogsteen een heel groot en warm hart voor de medemens en het dorp!

Marrumer kat 2022 1

Marrumer kat 2022 2

Marrumer kat 2022 3

Marrumer kat 2022 4
Nathal en Pier Prins

foto's Floriske Gerritsma