UITSNEDE-template-kopie.png

Nieuws

Zonnedak dorpshuis "De Nije Tille"

De oplevering van ons derde zonnedak is

op vrijdag 2 september 2022 om 16.30 uur in

Doarpshûs “De Nije Tille’

Ringweg 21 te Marrum.

Het Bestuur van Enerzjykoöperaasje “Mei-inoar Grien” nodigt u uit voor de oplevering van zijn derde zonnedak, op het dak van doarpshûs “De Nije Tille” te Marrum.

Na Wânswert en Jislum is Marrum het derde dorp in het werkgebied van “Mei-inoar Grien” dat beschikt over een volledig groene energiebron. Het project wordt gedragen door deelnemers uit eigen dorp, die een jaarlijkse vergoeding ontvangen in de vorm van een rente van 5% op hun inleg.

“Mei-inoar Grien” levert met de oplevering van dit project een grotere bijdrage aan de energietransitie (de omslag van fossiele naar alternatieve bronnen) en is van plan om de komende jaren op zoek te gaan naar nieuwe projecten in (de omgeving van) Marrum.

Bestuur “Mei-inoar Grien”,
Jaap Hijma en Jan van der Meer