notaris_woning_.png

Nieuws

Soos "ons genoegen" 10 jaar

Op 19 september 2012 zijn we voor de 1ste keer bij elkaar gekomen. Er was in de Foyer een Biljart geplaatst. Dit was de aanleiding om met een Soos te beginnen.
De Doelgroep is 60 plus. Er kwamen 15 mensen op af. We spraken af een Biljartcompetitie te gaan spelen. Daarnaast gingen we Klaverjassen.

Na verloop van tijd zijn we verhuisd naar een andere ruimte. Hier staan nu 2 biljarts, op deze manier kan iedereen 2x spelen. In de loop van de jaren is door overlijden de samenstelling van de groep veranderd. Gelukkig zijn er nieuwe mensen bij gekomen.

Wel bij dezen een oproep! Kom gerust eens kijken op onze Soos-middagen. Het is op dinsdag- en vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur. We zijn geen vereniging, geen verplichtingen.

Wilt u eerst wat meer weten?
Oprichter en contactpersoon is Piet Bouma, 0611839348

Foto: Floriske Gerritsma