header-foto8.png

Nieuws

Lovende recensie concert Drie orgels-Drie muzikanten

15 juli was in de kerken van Westernijtsjerk en Marrum een concert van organist Wibe Postma, Lucie Borger-Hijma op saxofoon en Siebrich Douma op blokfluit. De organisatie kon dik veertig betalende bezoekers verwelkomen en zij konden het gebodene zeer waarderen. Ook de recencie in het Nieuwsblad Noordoost Friesland geschreven door Rennie Veenstra was heel lovend.

 Enkele citaten uit haar verslag: 

Postma liet mooie bestaande orgelwerken horen en ook door hemzelf aangepaste composities, zoals een Andante uit een orgelconcert van Händel en stukken, waaraan Lucie en Siebrich een bijdrage leverden.

Lucie en Siebrich hanteerden allebei de sopraan- en altversie van hun instrument en stelden telkens hun goede techniek in dienst van de muzikaliteit.

Met een prachtige klankkleur, een goed gedoseerde en instrument-gerelateerde dynamiek en veel gevoel voor articulatie en structuur kweten de dames zich van hun taak.

Nu eens participeerden ze in hetzelfde stuk, dan weer soleerden ze en of Wibe in zo’n geval al dan niet begeleidde, het ging van een leien dakje.

Met name de solosonate van Telemann, die Siebrich in haar uppie speelde en de wals van Rudy Wiedoeft, die Lucie a capella vertolkte, waren meesterstukjes.

Later dit jaar hoopt Wibe Postma zijn vijftigjarig jubileum als organist te vieren. Alvast voor uw agenda: op 14 oktober staat het jubileumconcert gepland.

De foto bij het bericht is gemaakt door Sjoerd Hania