header-foto8.png

Nieuws

Bomen Westernijtsjerk gerooid

Afgelopen week zijn de bomen rondom de kerk van Westernijtsjerk gerooid. Het nieuwe, kale, aangezicht is wel even wennen, maar de kap was vanwege de slechte staat van de bomen als gevolg van de essentakziekte. Dit gaf gevaar voor de omgeving en de grafstenen door dode takken.

De bomenkap was afgelopen zomer al aangekondigd door de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Marrum-Westernijtsjerk. De kerkrentmeesters hadden in overleg met de iepenwacht Fryslân de bomen rond de begraafplaats in Westernijtsjerk geïnspecteerd.

Er worden in het voorjaar 21 nieuwe lindebomen geplant, dit in samenspraak met de iepenwacht.

Floriske Gerritsma heeft de foto's bij dit bericht gemaakt.

bomen Westernijtsjerk 2

bomen westernijtsjerk 3

bomen Westernijtsjerk 1

bomen westernijtsjerk 4