kerk__winter_.png

Nieuws

Archief Aasterage naar het Streekarchief

Sinds enkele weken is het archiefmateriaal van basisschool Aasterage in overleg met de schoolcommissie en de MR van basisschool CBS Aasterage overgedragen het Streekarchief Noardeast-Frysl├ón, Brokmui 62 in Dokkum. De schoolcommissie heeft enige jaren geleden een selectie gemaakt.

Het grote voordeel van het onderbrengen van het schoolarchief in het Streekarchief is dat het nu voor iedereen toegankelijk is. Ook kunnen de vaak oude archiefstukken beter worden bewaard, omdat de klimatologische omstandigheden er veel beter zijn.