UITSNEDE-template-kopie.png

Nieuws

Gemeenteraad neemt motie aan voor intrekking vergunningen mestvergister

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft in haar vergadering van 25 juni unaniem een motie aangenomen over intrekking van de vergunningen voor een megavergister aan de Botniaweg. De raad roept het college op om zich in te zetten voor intrekking van deze vergunningen en om hiervoor contact op te nemen met GS van de provincie Fryslân als bevoegd gezag.

Dit is een mooie steun in de rug voor het intrekkingsverzoek dat in december 2019 is gedaan. Stichting Duurzaam Marrum heeft toen mede namens omwonenden van meer dan 30 adressen en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk een verzoek aan Gedeputeerde Staten (GS) gedaan om de vergunningen in te trekken. Hoewel er op dit moment geen concrete plannen zijn voor een biovergister op die plek, willen we graag zekerheid dat die er ook niet kan komen. Daarvoor is intrekking van de vergunningen nodig, en ook aanpassing van het bestemmingsplan. 

Omdat contacten met de provincie niet optimistisch stemden is steun gevraagd bij de gemeente en ook bij provinciale staten. (Klik hier voor de brief aan de gemeente.) Fijn dat de gemeenteraad dit nu in ieder geval raadsbreed ondersteund heeft. Volgens wethouder Berends zal er een brief naar ons en naar de provincie gaan. Hopelijk draagt dit bij om tot een voor ons positief besluit van GS op het intrekkingsverzoek te komen en uiteindelijk ook tot wijziging van het bestemmingsplan door de gemeente. De overwegingen in de motie de provincie destijds vanwege het industriële karakter van de installatie al niet gelukkig was met de locatie voor de biovergister en dat de meeste redenen om destijds toch een grootschalige biovergister op deze locatie mogelijk te maken niet meer van toepassing zijn, geven aan dat er aanleiding is voor zo'n wijziging.

Stichting Duurzaam Marrum