header-foto8.png

Nieuws

4 mei aangepaste dodenherdenking

Protocol 4 mei herdenking 2020
In verband met de situatie van het corona- virus is gekozen voor een beperkte herdenking.

Wat gaan we doen :

• Vanaf 18.00u : vlag halfstok op toren kerk, als de wind gunstig is.
• Vanaf 18.00u : vlag halfstok bij de Rank en de Nije Tille.
• 19.00u : Fakkels plaatsen bij de 3 graven op het kerkhof.
• Vanaf 19.45u – 19.55u klok luiden
• Vanaf 19.45u : 4 mei comité stelt zich op bij het hek van de kerk.( 4 prs.)
• Gaat dan met de bloemen naar de 3 graven en het monument.
• 20.00 u : aankomst monument en na de 8 slagen van de klok 2 minuten stilte.
• Na de stilte bloemlegging bij monument.
• Vertrek 4-mei comité.

Vriendelijk verzoek aan Marrumers en Westernijkerkers om tijdens de plechtigheid niet naar het monument te gaan. Neem de regels van dit moment in acht.

Wel nodigt het 4-meicomité u van harte uit om voor of na de 4-meiplechtigheid bloemen te leggen bij de drie graven of het oorlogsmonument.