header-foto12.png

Nieuws

Oproep: Vlag uit op Friese bevrijdingsdag 15 april

75 jaar jaar geleden werd Fryslân bevrijd! 15 april geldt als Friese bevrijdingsdag. De oproep is om op deze historische dag de vlag uit te hangen.

Kommissaris drs. A.A.M. Brok: "It is belangryk om by dizze dei stil te stean. Frijheid is in grut guod en wurdich om te fieren en te betinken. Ek yn dizze tiden dat minsken noed hawwe oer corona. Mei-inoar dizze dei fiere ferbynt, jout krêft en treast. We meie op de 15e dêrom de flagge úthingje yn ús provinsje."

Er is 15 april een extra bijeenkomst van Provinciale Staten om te vieren dat Fryslân 75 jaar geleden werd bevrijd. Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok houdt daarbij een toespraak voor de Friese bevolking. De bijeenkomst wordt inclusief toespraak rechtstreeks uitgezonden op televisie en online bij Omrop Fryslân.

In de dorpsgeschiedenis van Marrum schreef Henk Hoekstra: "De 15e April was Marrum als het ware 'vacant'. De Duitsers waren hier niet meer, maar de bevrijders waren nog niet verschenen. Maar de volgende dag, de 16e April 1945, trokken de eerste Canadese voertuigen door het dorp. Onder veel gejuich, soms met tranen gepaard, werden ze verwelkomd."

Klik hier om deze beschrijving van de oorlogsjaren in Marrum te lezen.

Meer informatie over de periode 1940-1945 in ons dorp vindt u hier.