bertus_grijdanus.png

Nieuws

Hebt u tijd voor een enquête?

In deze bijzondere tijd waarin bijna iedereen meer thuis is, is er misschien ook tijd om een enquête in te vullen. Er zijn momenteel in de regio een aantal enquêtes waar je aan mee kunt doen.

In de eerste plaats wil de provincie graag uw mening over het openbaar vervoer weten. Denk niet, die enqête heb ik vorig jaar al ingevuld, want de bedoeling is juist om te zien of er een verandering is. De inquête kan worden ingevuld op bit.do/busfriesland t/m 31 maart. (met kans op een waardebon van € 50).

 enquete bus

  • De gemeente Noardeast-Fryslân heeft een onderzoekje over het gemeentelijk rioleringsplan. De korte vragenlijst kan hier worden ingevuld.

  • Verder wil de gemeente haar communicatie graag afstemmen op de wensen en behoeften van inwoners. De gemeente krijgt daarvoor graag inzicht in de informatiebehoefte van inwoners (18+)als het gaat om gemeentelijke informatie en dienstverlening. Klik hier voor de enquête over de informatievoorziening. (Met kans op een waardebon van € 25)

  • Dan is er nog een onderzoek van de Marieke van der Star, onderzoeksmasterstudent Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze schrijft in haar afstudeeronderzoek over verbondenheid met de woonplaats in Nederland en Noorwegen. In Nederland heeft ze het gebied Noordoost en Noordwest Friesland uitgekozen, waaronder ook Marrum.

    De resultaten van het onderzoek zullen hopelijk inzicht bieden in waarom mensen zich verbonden voelen met het gebied waar ze wonen en welke factoren hieraan bijdragen in Friesland. De vragenlijst omvat vragen over de verhuisgeschiedenis en over de mate waarin inwoners zich verbonden voelen met Friesland (hoe belangrijk is de Friese taal, de natuur en contact met anderen). Tot slot volgen enkele vragen over eventuele verhuiswensen en enkele achtergrondvragen.

    Klik hier voor de link naar de enquête.