UITSNEDE-template-kopie.png

Nieuws

Woensdag luiden de klokken!

Als een gebaar van meeleven, bemoediging, saamhorigheid en oproep tot gezamenlijk gebed laten veel kerken woensdagavond van 19.00-19.15 de klokken luiden. Hiertoe heeft de Raad van Kerken opgeroepen en ook de Protestantse Gemeente Marrum doet daar aan mee.

Voor wie ziek zijn, voor wie zich zorgen maken èn voor al die mensen die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen!