header-foto8.png

Nieuws

Enquête woonvisie

Van de gemeente Noardeast-Fryslân kregen wij een woonenquête toegestuurd en er is ons gevraagd om deze ook bij onze inwoners onder de aandacht te brengen. De gemeente Noardeast-Fryslân stelt dit jaar een Woonvisie op, samen met inwoners, corporaties, huurdersorganisaties en andere partijen. Via een korte vragenlijst horen ze graag specifiek wat er in de dorpen, buurten en wijken leeft op het gebied van wonen. 

In de maand februari kunt u de online vragenlijst invullen. Dat kan via deze link: www.kaw.nl/vragenlijstwoonvisie

In april legt de gemeente via de gemeentelijke website de uitkomsten aan u voor.

Doarpsbelang is al een tijd in gesprek met de gemeente om enige nieuwbouw in Marrum mogelijk te maken en dit heeft er ondertussen toe geleid dat de enkele volgens de gemeente geschikte locaties geselecteerd zijn. Het zou fijn zijn als de wens voor nieuwbouw ondersteund wordt doordat u in de enquête aangeeft welke woonwensen er zijn.

Kijk voor meer informatie ook op:
www.noardeast-fryslan.nl/woonvisie

Bestuur Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk