notaris_woning_.png

Nieuws

VVV-bon van gemeente voor mantelzorgers

Vanwege de veranderende regelgeving per 2015 is het ondersteunen van mantelzorgers meer dan voorheen een taak van de gemeenten. Het landelijke mantelzorgcompliment is komen te vervallen.

De gemeenten in Noordoost Friesland willen het budget dat ze van het Rijk krijgen, inzetten voor betere ondersteuning van mantelzorgers. Ze hebben onderzoek gedaan naar de behoeften van mantelzorgers. De uitkomsten van het onderzoek zijn eind dit jaar bekend en vormen de leidraad voor de extra ondersteuning.

Daarnaast willen de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel, Kollumerland en Dantumadiel alle mantelzorgers graag in beeld hebben. Daarom houden ze een aanmeldingsactie. Mantelzorgers die zich dit jaar nog aanmelden, ontvangen begin 2016 een vvv-bon ter waarde van € 40,-.

Woont u in de gemeente Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel of Kollumerland c.a. en bent u een mantelzorger die langdurig onbetaalde zorg verleent aan een ander? Dan kunt u zich aanmelden via de website van de gemeente Dantumadiel.

U kunt zich ook aanmelden via het formulier dat bij de balie van het gemeentehuis klaar ligt.

Lees het volledige bericht op de website van Ferwerderadiel.