P1020838-1500x1102UITSNEDE.png

Nieuws

Subsidie voor twee Marrumer projecten

Subsidie-aanvragen voor twee verschillende projecten in Marrum zijn onlangs beide succesvol geweest.

Voor het project Borden Historisch Marrum is een bijdrage van € 2.600 toegekend uit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân. Doel van het project is om bordjes met informatie over de geschiedenis van het pand op of bij historische gebouwen in Marrum te plaatsen. De informatieborden zijn bedoeld voor eigen bewoners, bezoekers, toeristen en liefhebbers van architectuur, cultuur en historie. Een werkgroep van Doarpsbelang voert het project uit.

In samenwerking met Marheim had Doarspbelang ook een aanvraag ingediend bij het Rabo Coöperatiefonds voor het plaatsen van een groot mededelingenbord aan de Ljouwerterdyk, waarop evenementen in Marrum aangekondigd kunnen worden. Hiervoor heeft de Rabobank een bijdrage van € 750 toegekend.