header-foto12.png

Nieuws

Drainagewerk zeedijk vordert (update 12-07)

In opdracht van Wetterskip Frysl├ón wordt gewerkt aan nieuwe drainage in de zeedijk bij Marrum. 

De drainage in de groene dijk functioneerde niet meer optimaal. Hierdoor werd het water bij hevige neerslag niet meer goed afgevoerd en kwam er water uit het dijktalud en de binnenberm. Uit onderzoek blijkt dat de slechte waterafvoer van de dijk geen nadelige invloed heeft op de veiligheid van de waterkering. Wel geeft het overlast bij het onderhoud van de dijk. Daarnaast bevriest het weglopende water bij vorst op de naastgelegen weg. Door de drainage te vernieuwen, worden de problemen voor het onderhoud en gevaarlijke verkeerssituaties bij vorst opgelost.

Glenn Quarree van Friesland Drain heeft de volgende gegevens over het project aangeleverd:

Wetterskip Fryslan is de opdrachtgever en Verkley BV Drachten heeft het project aangenomen.

Friesland Drain BV heeft de horizontale drainage naast de zeedijk aangelegd met een kettinggraver. Het ging om een lengte van 3,3 km drainagebuis met een doorsnede van 12,5 cm, aangelegd met schelpenvulling. Gebr. Kok Bakkeveen heeft de trechter, welke aan de kettinggraver vastzit, continue gevuld met schelpen met behulp van een Liebherr 924 Overslagkraan.

Loonbedrijf S.J. van Gunst heeft met de kraan gaten gegraven achter o.a. de opvanghokken van de schapen om zodoende met de kettinggraver op de benodigde diepte te beginnen + de nodige hand en span diensten geleverd.

Verkley BV is bezig met de gestuurde boring door de zeedijk heen om zodoende de drainage door de zeedijk heen aan te leggen. De horizontale drainage en de drainage doormiddel van de gestuurde boringen worden op een 30-tal putten aangesloten en via PVC buizen, onder het wegdek door, naar de sloot geleid om het overtollige water af te voeren.

Hier een aantal foto's van de werkzaamheden. (De eerste vier foto's hier direct onder zijn van Glenn Quarree).