UITSNEDE-template.png

Nieuws

Schrijver dorpsgeschiedenis dhr. Henk Hoekstra overleden

Op 29 juni is de heer Hendrik (Henk) Hoekstra op 88-jarige leeftijd overleden als gevolg van een verkeersongeval. Voor de website marrumonline.nl heeft hij een aantal jaren geleden de geschiedenis van Marrum op schrift gezet.

Toen hij hiervoor werd gevraagd is hij zo voortvarend aan de slag gegaan, zodat het verhaal 'Marrum door de eeuwen heen' zelfs eerder klaar was dan de website zelf. De dorpsgeschiedenis is toen eerst in delen in het Marrumer Sportblad verschenen. De beschrijving van de dorpsgeschiedenis is een uitgebreid en zeer leesbaar verhaal, mede geschreven vanuit zijn eigen herinneringen uiteraard. Als er al een  persoonlijke mening in het verhaal doorklinkt is het dat hij niet veel ophad met de sterke verzuiling die zo lang in ons dorp bestond ("Zolang ieder maar in zijn eigen tuintje bleef wieden..."). 

Voor Marrum heeft hij zich op veel meer gebieden ingezet. Zo was hij lid van de reüniecommissie in 1990 en heeft hij voor de historie van de begrafenisvereniging Eer aan de Dode in een boekje beschreven. Ook was hij in het verleden betrokken bij de Dodenherdenking in ons dorp en was hij lid van de commissie die informatiebordjes op historische panden in Marrum gaat realiseren. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. In 2007 werd hij tot Marrumer Kat benoemd. Bij de laatste dodenherdenking op 4 mei 2015 hield hij nog een toespraak waarbij het publiek, jong en oud, muisstil was.

Als jongeman moest de heer Hoekstra als dienstplichtige naar Nederlands-Indië. Over zijn ervaringen daar schreef hij een boek "Wij waren ingedeeld bij het 4de Bataljon Garde Jagers op Oost-Java en Madoera".
In januari 2014 was hij als één van de honderd Friezen uitgenodigd voor het dankfeest voor de afgetreden koningin Beatrix. In verband hiermee kwam Omrop Fryslân bij hem langs. (Foto boven is van omrop Fryslân, Oetze Deelstra)

Onderstaand de overlijdensadvertentie geplaatst door Doarpsbelang in het Friesch Dagblad van 2 juli.