header-foto12.png

Nieuws

Herberg Godot Kaatspartij

Zaterdag 27 juni 2015 was het weer een hele drukte op het sportveld in Marrum.

De kaats-commissie in Marrum, te weten Keimpe Meijer,Erik Regnerus en Redmer Steen had het voor elkaar gekregen dat HERBERG GODOT een partij wilde sponseren. De weersomstandigheden waren prachtig.
Voor een natje en een droog stond Attje van der Meulen klaar in een ruime tent.

Bij de Dames waren er 5 parturen van 2 ,zij speelden een halve competitie.

Het duo Jorina ten Kate en Jennifer Halma won al hun partijen.
De 2de prijs winnaars werden Maartje Jongboom en Saskia de Vries,ondanks soms lichamelijk ongemak bij Saskia.

Bij de Heren waren er 8 parturen.
Hier werd gekaatst in 2 poules van 4 parturen,zodoende kon een ieder in elk geval 3x kaatsen.
De stand van de partijen kon mooi bijgehouden op de door Durk Regnerus gemaakte telegrafen.
In de 1ste poule was het partuur van Jeroen Nouwen,Bram Roersma en Kornelis van der Veen de sterkste.
In de 2de poule werd heel spannend gekaatst,uiteindelijk werd het partuur van Redmer Steen,Andre van Dijk en Remco Poelstra eerste in deze poule.
De "schade"van deze dag was dat er 2 kaatsballen zijn beland in de bosjes en niet meer terug te vinden waren, opgeteld bij 2 ballen van vorige week is dat 4.
Mocht er nog een lezer zijn die deze schade wil sponsoren,zou dat wel mooi zijn.
De finale bij de Heren werd een regelmatige overwinning voor
Jeroen,Bram en Kornelis, uitslag 5-2 en 6-0
Om de 3e prijs werd nog flink gestreden,uitslag 5-4 en 6-2 voor Erik,Michel en Anton

Na afloop werden de prijzen,Bloemenkransen voor de 1ste prijswinnaars uitgereikt bij HERBERG GODOT.

DE VOLLEDIGE UITSLAG:
DAMES:
1STE PRIJS ------- JORINA TEN KATE EN JENNIFER HALMA
2DE PRIJS---------MAARTJE JONGBOOM EN SASKIA DE VRIES

HEREN:
1STE PRIJS--------JEROEN NOUWEN,BRAM ROERSMA EN KORNELIS VAN DER VEEN
2DE PRIJS---------REDMER STEEN,ANDRE VAN DIJK EN REMCO POELSTRA
3DE PRIJS----------ERIK REGNERUS,MICHEL VAN DIJK EN ANTON WIERSTRA

klik hier voor meer foto's.

Dit verslag is ingestuurd door Piet Bouma