header-foto8.png

Nieuws

Verslag en foto's van het feestkaatsen

Feestkaatsen Marrum 2015

Er stonden 13 parturen op de lijst,waaronder enkele Oud-Marrummers.
De dames en heren waren door elkaar geloot,dat kan op een feest-partij.
De sponsor Cafe.Cafetaria ´t Nijlpaard had gezorgd voor een tent.

Dat kwam goed uit,want er was tijdens het kaatsen een hele dikke bui.
Hierna klaarde het op en werd het nog mooi weer. 
De publieke belangstelling was prima,alle stoelen waren bezet.
De kaatsers maakten er een mooie middag van.
De finale ging tussen de parturen Remco Slager,Harm Bouma en Geiske Wolbers tegen,
Keimpe Meijer,Andries v.d.Galien en Atty Halma.
Het eerstgenoemde partuur kaatste oer degelijk.
Harm sloeg prima op, en het perk van Remco en Geiske liet geen bal zitten.
Op 5-1 en 6-4 kwam een eind aan de partij.
Na afloop was de prijsuitreiking bij CAFE-CAFETARIA ´T NIJLPAARD

De volledige uitslag:
1ste prijs Remco Slager,Harm Bouma en Geiske Wolbers (foto boven)
2de prijs Keimpe Meijer,Andries v/d Galien en Atty Halma
3de prijs Redmer Steen,Pier Prins en Bea v/d Meulen
De verliezersronde:
1ste Reinder Slager,Saskia de Vries en Femke Minnema
2de Reinder Visser,Auke Bouma en Janna Visbeek

 
De finaleparturen v.l.n.r..: Staand Atty Halma, Andries v/d Galien, Keimpe Meijer
Gehurkt Harm Bouma, Geiske Wolbers en Remko Slager.


  
De 2e prijswinnaars verliezersronde: v.l.n.r. Auke Bouma, Janna Visbeek en Reinder Visser