molen_in_de_winter.png

Nieuws

Aasterage gaat voor renovatie

Na een jaar of drie van onderzoeken van verschillende varianten: nieuwbouw, renovatie of nieuwbouw in combinatie met een MFC, gaat basisschool Aasterage uiteindelijk voor renovatie van het huidige gebouw.

Voor de uitbreiding en renovatie is inmiddels een vergunning aangevraagd bij de gemeente. Voor de ouders is een informatiebijeenkomst gehouden. Vanwege ruimtegebrek gebruikt Aasterage nu enkele lokalen in het dorpshuis. In het najaar zullen deze ruimten door de leerlingen worden verlaten.