header-foto10.png

Snypsnaren

Brand in de oudjaarsnacht van 1985 op 1986

De jaarwisseling verliep in het verleden niet altijd rustig in Marrum. Tijdens de oudjaarsnacht van 1985-1986 ging er zelfs een pand in vlammen op. Het was het leegstaande pand Langebuorren 1, waar kapper Anne Andrae decennialang diverse generaties Marrumers heeft geknipt. 

Lees meer...

Topjaar voor grasdrogerij Marrum

Net als dit jaar kende het jaar 1965 een groeizame zomer. Verschil voor Marrum is dat toen de grasdrogerij aan de Stasjonswei nog in bedrijf was, en deze kwam in 1965 op een productie van 5000 ton gedroogd produkt (LC 29-10-1965). De hele zomer zal de geur van het grasdrogen over het dorp hebben gehangen... 

Lees meer...

Herberg Kopkewier in 1965 gesloopt

In deze snypsnaar kijken we weer 50 jaar terug: toen werd het besluit genomen om het pand waarin vroeger een herberg was gevestigd, te slopen. Dit berichtte de Leeuwarder Courant van 25 augustus 1965.

Lees meer...

50 jaar geleden: eerste bejaardenwoningen Marrum geopend

De Protestantse Stichting voor Bejaardenwoningen opende vijftig jaar geleden haar eerste woningen. Zestien woninkjes in Marrum waren er gebouwd, voorzien van centrale verwarming. De officiële opening vond plaats bij de woning van de heer J. van der Mossel. 

Lees meer...

Oesters uit Marrum

De Leeuwarder Courant verschijnt sinds 1752 en alle kranten zijn via internet te raadplegen op dekrantvantoen.nl. Een van de oudste berichten waarin Marrum voorkomt is een opmerkelijke mededeling uit de krant van 12 november 1757: Alle die gene die gelieft gedient te zijn van Frissche beste Oesters, kan zig adresseeren alle Dingsdags, Donderdags of Saturdags aan het Marrumer-schip, 10 St. het 100 en opgemaakt 12 St., die genegen is kan maar een Korf of Potje zenden aan PYTTER BINDICTUS te Marrum, en worden alle dagen fris uit Zee gehaalt. 

Lees meer...

50 jaar geleden: bejaardentehuis in Marrum gaat dicht

Op 19 maart 1965 meldde de Leeuwarder Courant dat het bejaardentehuis dat in het Heephûs gevestigd was, dicht moest.

Dit voormalige notarispand was vanaf circa 1915, nadat Louise Heep het pand aan de gemeente had geschonken, in gebruik als 'tehuis voor ouden van dagen'.

Lees meer...

100 jaar geleden: Marrumer militairen gemobiliseerd

100 jaar geleden woedde de Eerste Wereldoorlog. Nederland was neutraal, maar dat betekende niet dat deze periode hier ongemerkt voorbij ging. Het leger werd gemobiliseerd. Ruim 400.000 mannen zijn voor kortere of langere tijd onder de wapens. Vaak zijn ze jaren van huis en hebben slechts een enkele keer verlof. Ook een aantal Marrumers is gemobilieerd.

Lees meer...

1901: Marrumer verongelukt onder trein

Op 22 april 1901 startte de Noord-Friesche Lokoaal Spoorwegmaatschappij op de spoorlijn Leeuwarden-Ferwert met personenvervoer. Daarna zou het spoor verder doorgetrokken worden. Zo'n 6 weken na de start viel er bij de overweg in Westernijkerk een dodelijk slachtoffer te betreuren, zo is in het onderstaande artikel uit de Leeuwarder Courant te lezen.

Lees meer...

Telefoonaansluiting Zuivelfabriek

In mei 1915, bijna honderd jaar geleden, stond de advertentie in de Leeuwarder Courant dat de Stoomzuivelfabriek in Marrum telefonisch aangesloten was, met nummer 1. 

Lees meer...

Groote Aardappelen!

Op 28 augustus 1863 bericht de Leeuwarder Courant over 'groote aardappelen' die op het bedrijf van landbouwer Jensma in Westernijkerk zijn geoogst. In een tijd dat er nog geen kunstmest bestond en waarin de aardappelrassen ook niet dezelfde waren als nu, was het een bijzonderheid.

Lees meer...