POES-UITSNEDE.png

Snypsnaren

Kerstvloed 1717 trof ook Marrum en Westernijkerk

Een van de grootste stormvloeden van de laatste vijfhonderd jaar vond plaats tijdens de kerstnacht van 1717. De dijken waren niet bestand tegen de het wassende water en stroomden over of braken door.

Dagenlang had er een zuidwesterstorm gewoed. Toen draaide de wind 's nachts plots 180 graden en tijdens de Kerstnacht, 25 december 1717, werden de mensen in het donker door het water overvallen.

De verwoesting was enorm: Dokkum en Kollum stonden blank. Het water reikte tot aan de poorten van Groningen, Zwolle en Amsterdam. In Holwerd verdronken 25 mensen en in Ternaard 30. Voor zover bekend vielen er in Marrum en Westernijkerk geen slachtoffers. Wel raakte Ferwerderadeel 'in grooten nood', volgens een historisch boek1. In (Wester)nijkerk zochten alle gezinnen op drie na hun toevlucht in de kerk. Dit is wel opvallend want zoals bekend staat deze kerk niet op een terp. Wel staat de kerk op een wat hoger gelegen kwelderwal (deze bij het aanslibben van klei ontstane kwelderwal ligt eigenlijk langs de gehele Hoge Herenweg) en de sterk gebouwde muren van de kerk zullen wel wat water hebben kunnen weerstaan. Dijken waren toen 3 à 4 meter hoog, terwijl ze nu meer dan 9 meter boven NAP zijn.

Bij Nieuwe Bildtzijl brak de dijk door en verdronken vier mensen. Meer dan 100 Friezen verdronken, maar toch kwam Friesland er nog relatief goed van af. In de Groninger Ommelanden verdronken maar liefst 2.300 mensen, meer dan11.000 koeien, 3.200 paarden en 21.000 schapen en werden 1.560 huizen verwoest. In Noord-Duitsland was het aantal slachtoffers nog veel groter. Daar verdwenen soms complete dorpen in de golven.

kerstvloed1717 1
Tekening van de kerstvloed in Duitsland.

Algemeene Geschiedenis van Friesland, van H. W. Steenstra