header-foto10.png

Snypsnaren

Topjaar voor grasdrogerij Marrum

Net als dit jaar kende het jaar 1965 een groeizame zomer. Verschil voor Marrum is dat toen de grasdrogerij aan de Stasjonswei nog in bedrijf was, en deze kwam in 1965 op een productie van 5000 ton gedroogd produkt (LC 29-10-1965). De hele zomer zal de geur van het grasdrogen over het dorp hebben gehangen... 

De coöperatieve grasdrogerij begon in 1941. In 1969 verhuisde de drogerij naar de Botniaweg, waar hij tot en met 1981 in gebruik was.

stasjonswei grasdrogerij voor 1950500x316

LC29 10 1965grasdrogerij