tempeltje_.png

Snypsnaren

Groote Aardappelen!

Op 28 augustus 1863 bericht de Leeuwarder Courant over 'groote aardappelen' die op het bedrijf van landbouwer Jensma in Westernijkerk zijn geoogst. In een tijd dat er nog geen kunstmest bestond en waarin de aardappelrassen ook niet dezelfde waren als nu, was het een bijzonderheid.

Uit het artikeltje blijkt ook elders dikke aardappelen gevonden werden dat jaar: 1863 moet een groeizaam jaar voor aardappelen zijn geweest.En hoeveel een 'oude pond' was? Waarschijnlijk iets minder dan 500 gram. En een mud aardappelen was ongeveer 70 kilo. (bron artikel: dekrantvantoen.nl)

lc 28 8 1863grote aardappelen westernijkerk