UITSNEDEstation.png

Snypsnaren

100 jaar geleden: Marrumer militairen gemobiliseerd

100 jaar geleden woedde de Eerste Wereldoorlog. Nederland was neutraal, maar dat betekende niet dat deze periode hier ongemerkt voorbij ging. Het leger werd gemobiliseerd. Ruim 400.000 mannen zijn voor kortere of langere tijd onder de wapens. Vaak zijn ze jaren van huis en hebben slechts een enkele keer verlof. Ook een aantal Marrumers is gemobilieerd.

Blijkbaar ontvangen zij lekkers van het damescomité dat in Marrum en Westernijkerk werd opgericht. In onderstaande advertenties (bron: dekrantvantoen.nl) van 6 en 8 maart 1915 bedanken de militairen hiervoor. Waar de militairen gelegerd zijn, wordt niet vermeld, mogelijk om de strijdende buurlanden niet wijzer te maken. Dergelijke damescomités hielden zich ook wel bezig met het breien en naaien van kledingstukken die naar de gemobiliseerde mannen werden gestuurd.

dankbetuiging Marrumer militairen LC08031915

dankbetuiging Marrumer militairen LC06031915