notaris_woning_.png

Snypsnaren

Oesters uit Marrum

De Leeuwarder Courant verschijnt sinds 1752 en alle kranten zijn via internet te raadplegen op dekrantvantoen.nl. Een van de oudste berichten waarin Marrum voorkomt is een opmerkelijke mededeling uit de krant van 12 november 1757: Alle die gene die gelieft gedient te zijn van Frissche beste Oesters, kan zig adresseeren alle Dingsdags, Donderdags of Saturdags aan het Marrumer-schip, 10 St. het 100 en opgemaakt 12 St., die genegen is kan maar een Korf of Potje zenden aan PYTTER BINDICTUS te Marrum, en worden alle dagen fris uit Zee gehaalt. 

Oesters uit Marrum? Blijkbaar was er een Marrumer visser die ze uit de Waddenzee haalde. Hoe hij de oesters van het wad heeft gehaald, lopend of met een klein bootje, is onbekend. Ze waren in ieder geval in Leeuwarden verkrijgbaar op dinsdag, donderdags en zaterdags bij het Marrumer schip. Hieruit is af te leiden dat er op die dagen vanuit Marrum een geregelde dienst van een schip was dat via de vaart en de Dokkumer Ee naar Leeuwarden voer. De oesters kostten 10 stuivers per 100 stuks, of 12 stuivers als de oesters klaargemaakt waren. Er kon ook een korf of potje aan de visser worden gestuurd, waarna deze gevuld met oesters werden geretourneerd.

De inheemse platte oester komt nu niet meer voor in de Waddenzee, maar in de 17e en 18e eeuw werd er zeer veel op gevist.(geplaatst op 10 juni 2015)

LC12 11 1757oesters600x127