POES-UITSNEDE.png

Snypsnaren

Herberg Kopkewier in 1965 gesloopt

In deze snypsnaar kijken we weer 50 jaar terug: toen werd het besluit genomen om het pand waarin vroeger een herberg was gevestigd, te slopen. Dit berichtte de Leeuwarder Courant van 25 augustus 1965.

De oude herberg stond op de hoek van de Lage Herenweg en de Stationsweg. Vroeger stond hier een handjevol huizen en boerderijen, in een buurtschapje dat Kopkewier heette en bij Westernijkerk hoorde.

In 1965/1966, toen de slopershamer zijn werk deed, was de oude herberg al behoorlijk verpauperd. (foto: Fries Fotoarchief van Tresoar)

voormalige herberg kopkewier 

lc25 08 1965herberg kopkewier