P1020838-1500x1102UITSNEDE.png

Marrumers uit de historie

Gerrit Steen, architect

De op 27 januari 1916 in Marrum geboren Gerrit Steen heeft niet lang in ons dorp gewoond. Zijn vader Heerke, timmerman, overleed toen Gerrit drie jaar oud was en Gerrit groeide daarna op in Anjum op de boerderij van zijn pake P. Boersma. Zijn andere grootvader, Gerrit Popkes Steen, was eerst timmerman in Stiens, maar vanaf ca. 1912 in Marrum.

Zijn moeder wilde dat hij naar de ULO ging, maar Gerrit wilde ook timmerman worden. Maar na een paar jaar sloeg hij toch aan het leren: tekenschool, PBNA-cursussen en hij ging in de leer bij architecten in Dokkum en Bolward. Toen hij 23 jaar was begon hij zijn eigen architectenbureau in Dokkum.

Na de oorlog ging het goed lopen. De jonge architect wilde zijn vleugels wat breder uitslaan en zocht ook elders emplooi. Hij vond dat in Zeeland waar bergen werk voor de wederopbouw verzet moesten worden en waar betrekkelijk weinig architecten te vinden waren. Daar vond hij behalve werk ook zijn neef Gerrit Tuinhof die in dienst van de Wederopbouw was. Het duurde niet lang of Gerrit Tuinhof maakte zich los van zijn werk en de beide neven bouwden een architectenassociatie, Steen en Tuinhof, op. Dat was in oktober 1945.

Om centraler in het land te wonen liet hij omstreeks 1952 naar eigen ontwerp een huis in Deventer bouwen. Ook in Friesland had hij nog steeds veel werk. Het werd te veel van het goede: hij raakte overspannen en het duurde drie jaar voor hij weer de oude was ... In 1959 verhuisde het gezin terug naar Friesland, naar Leeuwarden.

Steen ontwierp winkelpuien, boerderijen (vooral in Zeeland), bejaardencentrum, scholen en een ziekenhuis, maar vooral met het bouwen van kerken werd hij bekend. In eigen provincie zijn kerken in Britsum, Murmerwoude, Berlikum, Zwaagwesteinde en Makkum door hem ontworpen.

Op 28 december 1996 is Gerrit Steen in Leeuwarden overleden. Hij was getrouwd en had drie kinderen.

De naam Steen is in Marrum een bekende familienaam. De familie stamt af van Lammert Gerrits Steen, die linnenwever was en woonde aan wat nu de Tipelsteech is. Hij was geboren in Schüttorf in graafschap Bentheim in Duitsland. Hij trouwde in 1811 op 26-jarige leeftijd in de gemeente Schoterland en vestigde zich een paar jaar later in Marrum.

woningDokkum ontworpen GerritSteen
Deze woning aan de Rondweg in Dokkum is in 1949 ontworpen door Gerrit Steen. In maart 2019 stond een pleidooi in de Leeuwarder Courant om het pand te behoeden voor sloop en het een monumentenstatus te geven.

tekeningdoorarchitektGerritSTeenVanpandvandergangdokkum
Tekening van de hand van Gerrit Steen van de Grote Breedstraat met o.a. het pand van Van der Gang in Dokkum. De echtgenote van Steen heette Van der Gang.

←Terug naar het overzicht